Doanh nghiệp

CII lên kế hoạch tài chính giai đoạn 2019 - 2030

06:47 | 10/06/2019

Chia sẻ

CII hy vọng kết quả tính toán của bên độc lập thứ ba sẽ là tài liệu quan trọng để cổ đông yên tâm, có cái nhìn chi tiết về tương lai của CII. Đồng thời, đây là những thông tin chính xác, khách quan dành cho các nhà tài trợ vốn và mở ra cơ hội huy động vốn trên thị trường quốc tế trong thời gian tới.

Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP HCM (Mã: CII) vừa lên kế hoạch tình hình tài chính giai đoạn 2019-2030. Để có cơ sở báo cáo cổ đông về tình hình tài chính, khả năng thanh toán của CII trong giai đoạn 2019-2030, ngày 6/6, CII đã họp và thống nhất với liên danh Deloitte và KPMG.

Theo đó, Deloitte và KPMG sẽ hỗ trợ cho CII 5 công việc bao gồm xây dựng dòng tiền của từng dự án đầu tư trong toàn bộ các công ty thành viên của CII (CII B&R, Saigon Water, NBB, Khu Bắc Thủ Thiêm, 152 Điện Biên Phủ…); Hợp nhất dòng tiền của từng dự án để thành dòng tiền của từng đơn vị thành viên; Hợp nhất dòng tiền từ các đơn vị thành viên để thành dòng tiền của công ty mẹ CII.

CII cũng hỗ trợ dự báo lãi lỗ của công ty từ năm 2019 đến năm 2030 trên cơ sở danh mục dự án đầu tư hiện tại của các đơn vị/CII, từ đó đưa ra kế hoạch chi trả cổ tức (bằng tiền mặt) cho giai đoạn 2019-2030.

CII sẽ cùng hai tổ chức trên đánh giá các yếu tố trọng yếu ảnh hưởng đến dòng tiền và lãi lỗ của CII để công ty tập trung giải quyết những vấn đề mang tầm chiến lược trong thời gian sắp đến.

CII cho biết, thời gian dự kiến để có báo cáo cuối cùng vào khoảng 10-12 tuần tính từ ngày 7/6/2019. CII hy vọng kết quả tính toán của bên độc lập thứ ba (Deloitte và KPMG) sẽ là tài liệu quan trọng để cổ đông yên tâm, nhà đầu tư có cái nhìn chi tiết về tương lai của CII, cung cấp thông tin chính xác, khách quan cho các nhà tài trợ vốn và mở ra cơ hội huy động vốn trên thị trường quốc tế trong thời gian tới.

Ngay sau khi có kết quả tính toán, CII sẽ công bố báo cáo tổng hợp dòng tiền tới cổ đông, nhà đầu tư. Trong đó, chứng minh được khả năng thu hồi vốn và lợi nhuận trong năm 2019 như đã công bố thông tin ngày 3/6. Trước đó, CII cho biết, với tiến độ và kết quả thực hiện những công việc đang triển khai như hiện nay, chỉ tính dòng thu ròng (lợi nhuận và thu hồi vốn đã đầu tư) từ việc thoái vốn tại một số dự án bất động sản của các đơn vị thành viên, trên cơ sở ước tính thận trọng, trên cơ sở thận trọng, CII ước tính sẽ thu về ít nhất khoảng 2.800 tỉ đồng từ nay đến cuối năm 2019.

Đồng thời, CII dự kiến đảm bảo khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn trong năm 2019 và còn thặng dư khoảng 1.100 tỉ đồng. Nguồn thặng dư này sẽ được trả cổ tức cho các cổ đông. Trong trường hợp nguồn thu tốt hơn so với kế hoạch, nguồn thặng dư vốn của CII sẽ tăng hơn nữa.

Thu Hoài

Theo Kinh tế & Tiêu dùng