Doanh nghiệp

Chuyển đất cao su sang đất công nghiệp, Cao su Phước Hòa báo lãi tăng 97%

11:34 | 24/04/2020

Chia sẻ

Nhờ khoản đền bù đất dự án KCN Nam Tân Uyên, Cao su Phú Hòa ghi nhận lãi sau thuế cổ đông công ty mẹ tăng gần gấp đôi so với cùng kì.

Báo cáo kết quả kinh doanh quí I/2020 vừa được CTCP Cao su Phước Hòa (Mã: PHR) công bố cho thấy, nguồn thu chính là khai thác mủ cao su đã suy giảm với doanh thu thuần hợp nhất gần 221 tỉ đồng, giảm 24% so với quí I/2019. 

Lợi nhuận gộp gần 60 tỉ đồng, giảm 19,5%, đạt tỉ suất lợi nhuận gộp hơn 26% (cùng kì năm trước là 24,7%). 

Bù lại, công ty ghi nhận doanh thu hoạt động tài chính 29,3 tỉ đồng, tăng 48% so với quí cùng kì. Phần lãi trong công ty liên doanh, liên kết đạt 28 tỉ đồng, tăng 22%. 

Cao su Phước Hòa báo lãi tăng 97% nhờ tiền đền bù dự án - Ảnh 1.

(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất quí I/2020 của Cao su Phước Hòa)

Đáng kể nhất là khoản lợi nhuận khác gần 170 tỉ đồng, cao cấp 3,5 lần giúp lợi nhuận sau thuế tăng 89% lên trên 211 tỉ đồng. Trong đó, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ hơn 206 tỉ đồng, tăng 97%.

Cao su Phước Hòa báo lãi tăng 97% nhờ tiền đền bù dự án - Ảnh 2.

Lợi nhuận khác tăng mạnh nhờ tiền đền bù đất dự án KCN Nam Tân Uyên 156 tỉ đồng (Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất quí I/2020 của Cao su Phước Hòa)

Hết tháng 3/2020, tổng giá trị tài sản của Cao su Phước Hòa đạt 5.595 tỉ đồng, giảm 4,5% so với đầu kì. Trong đó, tiền và tương đương tiền hơn 242 tỉ đồng, giảm 64%; chiều ngược lại, các khoản tiền gửi ngắn hạn tại các ngân hàng tăng từ 967 tỉ đồng lên 1.300 tỉ đồng.

Nợ phải trả giảm 13% hồi đầu năm còn 2.822 tỉ đồng. Thay đổi đáng kể nhất là phải trả ngắn hạn khác 312 tỉ đồng, giảm 58,5%. 

Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 1.546 tỉ đồng từ cho thuê KCN Tân Bình, tăng thêm gần 40 tỉ đồng hồi đầu năm. Khoản này sẽ được phân bổ dần vào kết quả kinh doanh các năm tiếp theo căn cứ theo thời gian thuê đất còn lại mà khách hàng trả tiền trước.

Năm 2020, công ty mẹ Cao su Phước Hòa đặt kế hoạch doanh thu 2.460 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế 1.148 tỉ đồng. Kế hoạch đầu tư 575 tỉ đồng, trong đó 352 tỉ đồng là tái cơ cấu vốn tại công ty Phước Hòa Kampong Thom. 

Theo công ty, doanh thu trong năm sẽ đến từ các nguồn như bán mủ cao su, tiền đền bù, hỗ trợ khi giao đất để thực hiện dự án KCN Nam Tân Uyên, cổ tức nhận từ các dự án và thanh lí cao su. 

Minh Đăng