|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Chi phí tàu tăng cao và hụt thu tài chính kéo lợi nhuận công ty mẹ 'vua tôm' Minh Phú đi lùi quý IV/2021

11:02 | 22/01/2022
Chia sẻ
Năm 2021, doanh thu thuần của công ty mẹ Minh Phú tăng 8,6% song chi phí bán hàng tăng đột biến cộng với việc hụt thu tài chính đã kéo lợi nhuận sau thuế của giảm gần 2,6% so với năm 2020.

CTCP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (Mã: MPC) vừa công bố báo cáo tài chính riêng quý IV/2021.

Quý IV/2021, Minh Phú đạt 2.931 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 7,6% so với cùng kỳ năm 2020.

Trong kỳ, doanh thu tài chính giảm 67% còn gần 22 tỷ, đặc biệt chi phí bán hàng tăng mạnh 92% lên gần 153 tỷ do

Công ty giải trình trong kỳ chi phí tàu tăng cao và không nhận cổ tức từ các công ty con, đã kéo lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ Minh Phú giảm gần 11% còn gần 123 tỷ đồng.

Luỹ kế cả năm 2021, công ty mẹ Minh Phú đạt 10.141 tỷ đồng doanh thuần, tăng 8,6% so với năm 2020. Chi phí bán hàng tăng đột biến cộng với việc hụt thu tài chính đã kéo lợi nhuận sau thuế của tập đoàn giảm gần 2,6% so với năm 2020. 

Chi phí tàu tăng cao và hụt thu tài chính kéo lợi nhuận công ty mẹ 'vua tôm' Minh Phú đi lùi quý IV/2021 - Ảnh 1.

Ảnh: Thuỷ sản Minh Phú.

Về tình hình tài chính, tại ngày 31/12/2021, tổng tài sản của công ty mẹ Minh Phú đạt 8.567 tỷ đồng, tăng gần 15% so với đầu năm nhưng giảm 5,5% sau một quý.

Cuối năm 2021, phải thu ngắn hạn của Minh Phú đạt 3.250 tỷ đồng, tăng 23% sau một quý và gấp 2,94 lần đầu năm. Trong đó, riêng khoản phải thu khách hàng là 2.959 tỷ, tăng gần 26% so với cuối quý III/2021. 

Tăng mạnh các khoản phải thu khiến dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của công ty mẹ Minh Phú trong năm 2021 âm 132 tỷ đồng trong khi năm 2020 dương 229 tỷ.

Hàng tồn kho tại ngày 31/12/2021 là 1.011 tỷ đồng, giảm 35% sau một quý và chủ yếu là thành phẩm, hàng hoá. Toàn bộ số hàng tồn kho này đang được dùng để thế chấp tại các ngân hàng thương mại để đảm bảo cho các khoản vay của tập đoàn.

Tổng tiền, tương đương tiền và tiền gửi có kỳ hạn cuối quý IV là 245 tỷ, giảm 74% so với cuối quý III (932 tỷ).

Tổng nợ đi vay cuối năm 2021 của công ty mẹ Minh Phú là 1.291 tỷ đồng, đều là nợ ngắn hạn và giảm 27% sau một quý.

Hoàng Kiều

4 nhóm ngành sẽ thăng hoa trong nửa cuối 2023
SSI Research giảm ước tính tăng trưởng lợi nhuận năm 2023 cho 88 công ty thuộc phạm vi nghiên cứu xuống còn 4% do những khó khăn chồng chất trong hai quý II và III. Dẫu vậy, đơn vị này kỳ vọng 4 nhóm ngành là hàng không, đá xây dựng, công nghệ thông tin viễn thông và bất động sản khu công nghiệp sẽ là điểm sáng của thị trường.