|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Genco3 lãi kỷ lục trong năm 2021 với hơn 3.100 tỷ

11:50 | 01/04/2022
Chia sẻ
Lợi nhuận sau thuế trong năm 2021 của Genco3 tăng trưởng 75,2% khi vượt mốc 3.000 tỷ - mức lợi nhuận cao nhất của doanh nghiệp kể từ khi thành lập.

Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP (Genco3, Mã: PGV) vừa công bố BCTC hợp nhất kiểm toán 2021 với doanh thu thuần đạt hơn 37.757 tỷ đồng lãi sau thuế gần 3.179 tỷ đồng. Kết quả này giảm 6,5% về doanh thu nhưng tăng 75,2% về lợi nhuận so với cùng kỳ năm ngoái. Đây cũng là mức lợi nhuận cao nhất của Genco3 kể từ khi thành lập.

 (Nguồn: Nguyên Ngoc tổng hợp; Đồ họa: Nguyên Ngọc).

Trong năm 2021, các nhà máy nhiệt điện vẫn không được huy động cao và thời gian ngừng dự phòng dài do tăng trưởng của hệ thống điện thấp. Sản lượng điện sản xuất trong năm của công ty mẹ đạt 25.901 triệu kWh, giảm 16,72% so với năm 2020.

Tuy nhiên, lợi nhuận trong năm của doanh nghiệp vẫn tăng trưởng cao nhờ ghi nhận khoản lãi chênh lệch tỷ giá 952 tỷ đồng, trong khi năm 2020 lỗ chênh lệch tỷ giá 358 tỷ đồng.  

Tại thời điểm cuối năm, tổng tài sản của Genco3 trên 67.957 tỷ đồng, giảm gần 7% so với đầu năm. Doanh nghiệp có hơn 6.500 tỷ đồng tiền mặt (tiền, tương đương tiền, tiền gửi có kỳ hạn, trái phiếu).

Nợ phải trả của doanh nghiệp giảm 13% về 50.548 tỷ đồng. Trong đó, tổng dư nợ vay chiếm khoảng 44.655 tỷ đồng, giảm 12% so với đầu năm. Các khoản vay này chủ yếu phục vụ phát triển nhà máy điện.

 

Ngọc Anh