|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Lợi nhuận sau thuế của Fecon giảm 38,4% sau kiểm toán

14:17 | 01/04/2022
Chia sẻ
Theo giải trình của Fecon, nguyên nhân của điều chỉnh giảm này là do tăng giá vốn một số dự án so với dự kiến ban đầu vì giá nguyên vật liệu biến động bất thường và chi phí nhân công tăng do ảnh hưởng của dịch bệnh.

Công ty Cổ phần Fecon (Mã: FCN) vừa công bố giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế năm 2021 trước và sau kiểm toán.

Theo báo cáo tự lập của công ty, tổng doanh thu hợp nhất năm 2021 đạt 3.484 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế 114,8 tỷ đồng.

Trong BCTC hợp nhất đã kiểm toán 2021, chỉ tiêu doanh thu vẫn không thay đổi xong chỉ tiêu giá vốn bán hàng được điều chỉnh tăng thêm 48 tỷ đồng, lên mức 3.014 tỷ đồng. Việc này dẫn đến lợi nhuận gộp của công ty mẹ và hợp nhất sau kiểm toán 2021 giảm lần lượt 39,6% và 38,4 % so với số liệu trước kiểm toán.

Kết quả, lợi nhuận sau thuế hợp nhất của Fecon giảm từ 114,8 tỷ đồng xuống còn 70,7 tỷ đồng, tương ứng với tỷ lệ giảm 38,4%. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ giảm 39,6% xuống còn 48,4 tỷ đồng. 

So với năm 2020, doanh thu thuần của Fecon tăng 10,5% song lợi nhuận sau thuế giảm 47%.

 Nguồn: Fecon.

Fecon lý giải nguyên nhân là trong năm giá vốn một số dự án tăng so với dự kiến ban đầu vì giá nguyên vật liệu biến động bất thường và chi phí nhân công tăng do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, đặc biệt giai đoạn giãn cách xã hội. Ngoài ra do ảnh hưởng của dịch bệnh nên thời gian thi công một số công trình kéo dài hơn so với kế hoạch, phát sinh thêm chi phí dẫn tới ảnh hưởng tiến độ quyết toán giá trị công trình.

Fecon cho biết đã trao đổi với các bên chủ đầu tư, thầu chính về việc điều chỉnh tăng giá hợp đồng thi công do các yếu tố nêu trên, và thực hiện tính toán lãi gộp trên cơ sở giả định có nguồn bù giá này. Tuy nhiên, đơn vị kiểm toán với nguyên tắc thận trọng, thực hiện ghi nhận lãi gộp giảm đi trên quan điểm chưa có bằng chứng chắc chắn về việc được bù giá này từ chủ đầu tư/thầu chính do đó dẫn đến giảm lợi nhuận gộp trong kỳ.

T.Đan

Nvidia - Công ty sản xuất chip lớn nhất thế giới muốn lập cứ điểm tại Việt Nam
Chủ tịch Nvidia cho biết Tập đoàn đã đầu tư khoảng 250 triệu USD vào Việt Nam, xác định Việt Nam là thị trường quan trọng. Ông khẳng định Nvidia mong muốn thiết lập một trung tâm, cứ điểm tại Việt Nam để thu hút nhân tài trên khắp thế giới.