|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Chi phí bán hàng tăng mạnh, lợi nhuận quý I của Nhựa Tiền Phong giảm 21%

17:32 | 20/04/2023
Chia sẻ
Trong quý I, chi phí bán hàng của Nhựa Tiền Phong tăng mạnh khiến lợi nhuận sau thuế của công ty giảm 21% so với cùng kỳ, xuống 118 tỷ đồng.

Ba tháng đầu năm 2023, CTCP Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong (Nhựa Tiền Phong - Mã: NTP) ghi nhận 1.300 tỷ đồng doanh thu, tăng 20% so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận tăng từ 25% lên 29%.

Trong kỳ, các chi phí như tài chính, quản lý doanh nghiệp đều tăng. Đặc biệt, chi phí tài bán hàng tăng 81% lên 163 tỷ đồng. Điều này khiến lợi nhuận sau thuế của công ty giảm 21% xuống 118 tỷ đồng.

Nguồn: Lâm Anh tổng hợp từ BCTC Nhựa Tiền Phong.

Năm 2023, công ty đặt mục tiêu 5.875 tỷ đồng doanh thu tăng 3% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế khoảng 535 tỷ đồng giảm 5% so với năm 2022. Với 135 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, Nhựa Tiền Phong đã hoàn thành 25% chỉ tiêu về lợi nhuận và đạt 22% kế hoạch doanh thu.

Cuối quý I, tổng tài sản của công ty đạt 5.309 tỷ đồng, tăng 5% so với đầu năm. Khoản tiền, tương đương tiền, tiền gửi có kỳ hạn khoảng 1.272 tỷ đồng. Hàng tồn kho giảm 19% so với đầu năm, xuống 1.229 tỷ đồng.

Nợ phải trả của Nhựa Tiền Phong là hơn 2.360 tỷ đồng tại ngày 31/3. Trong đó, tổng nợ vay là 1.461 tỷ đồng, hoàn toàn là nợ vay ngắn hạn. Ba tháng đầu năm, công ty phải trả 31 tỷ đồng tiền lãi.

Cuối quý I, vốn chủ sở hữu của công ty đạt 2.949 tỷ đồng bao gồm 630 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Một cửa hàng bán sản phẩm Nhựa Tiền Phong. (Ảnh tư liệu: Lâm Anh).

Vào ngày 28/4 tới đây, Nhựa Tiền Phong dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023, diễn ra tại Hải Phòng. Trong tài liệu gửi cổ đông, công ty dự kiến trả cổ tức 2022 bằng tiền với tổng tỷ lệ 20%. Trong đó, doanh nghiệp đã trả cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền, tỷ lệ 15% vào tháng 12/2022.

Cổ tức tỷ lệ 5% còn lại sẽ được chi trả trong đợt hai tới. Với hơn 129,5 triệu cổ phiếu đang lưu hành, công ty cần chi hơn 64 tỷ đồng trả cổ tức đợt 2.

Lâm Anh