|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Nhựa Tiền Phong đề xuất chia cổ tức năm 2023 bằng tiền, tỷ lệ 20%

17:27 | 13/04/2023
Chia sẻ
Nhựa Tiền Phong đề xuất mức chia cổ tức năm 2023 tương đương mức cổ tức của năm 2022.

CTCP Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong (Nhựa Tiền Phong - Mã: NTP) vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2023, dự kiến diễn ra tại Hải Phòng vào ngày 28/4.

Năm 2023, công ty đặt mục tiêu 5.875 doanh thu tăng 3% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế khoảng 535 tỷ đồng giảm 5% so với năm 2022. Mức chia cổ tức năm 2023 dự kiến là 20% bằng tiền.

Nguồn: Lâm Anh tổng hợp từ BCTC Nhựa Tiền Phong.

Tại báo cáo thường niên 2022, Nhựa Tiền Phong cho biết sẽ phấn đấu đạt doanh thu 10.000 tỷ đồng vào năm 2025 và 1 tỷ USD (23.000 tỷ đồng) vào năm 2040. Trong những năm tới, ngoài giữ vững thị trường tiêu thụ miền Bắc, công ty sẽ mở rộng quy mô hoạt động các nhà máy tại miền Trung và miền Nam.

Về kế hoạch đầu tư trong năm 2023, Nhựa Tiền Phong dự kiến dùng 115,6 tỷ đồng đầu tư máy móc thiết bị mới; 41,3 tỷ đồng đầu tư xây dựng cơ bản; dự phòng 5 tỷ đồng.

Nguồn: Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 của Nhựa Tiền Phong.

Về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022, công ty đề xuất trả cổ tức 2022 bằng tiền với tổng tỷ lệ 20%. Trong đó, doanh nghiệp đãtrả cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền, tỷ lệ 15% vào tháng 12/2022.

Cổ tức tỷ lệ 5% còn lại sẽ được chi trả trong đợt hai tới. Với hơn 129,5 triệu cổ phiếu đang lưu hành, công ty cần chi hơn 64 tỷ đồng trả cổ tức đợt 2.

Lâm Anh