|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Vì đâu lợi nhuận Nhựa Tiền Phong giảm 42% quý IV/2022?

10:27 | 18/01/2023
Chia sẻ
Quý IV/2022, lợi nhuận sau thuế của Nhựa Tiền Phong giảm 42% so với cùng kỳ năm ngoái song vẫn vượt mục tiêu cả năm.

CTCP Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong (Nhựa Tiền Phong - Mã: NTP) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2022 với doanh thu thuần 1.562 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước. Biên lợi nhuận gộp ở mức 22,6% tăng 3,8 điểm % so với cùng kỳ năm 2021.

Trong kỳ, doanh nghiệp ghi nhận khoản lỗ 12 tỷ đồng tại công ty liên kết, trong khi quý IV/2021, doanh nghiệp lãi 23 tỷ đồng. Đồng thời, chi phí tài chính của doanh nghiệp cũng đã tăng 92% so với cùng kỳ năm trước, lên mức 45 tỷ đồng.

Quý IV/2022, Nhựa Tiền Phong còn ghi nhận chi phí bán hàng tăng mạnh 92% so với cùng kỳ lên 191 tỷ đồng. Các chi phí gia tăng kéo lợi nhuận sau thuế của công ty giảm 42% so với cùng kỳ còn 69 tỷ đồng.

Phía doanh nghiệp cho biết trong quý IV/2022, tình hình kinh doanh tại các công ty liên kết không tích cực và doanh thu bán hàng của công ty mẹ đã giảm mạnh so với quý IV/2021 đã tác động làm giảm lợi nhuận của doanh nghiệp.

Luỹ kế năm 2022, Nhựa Tiền Phong có doanh thu thuần đạt 5.685 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 480 tỷ đồng, lần lượt tăng 18% và 3% so với năm 2021. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) ở mức 3.701 đồng.

Năm 2022, NTP lên kế hoạch doanh thu 5.175 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế là 465 tỷ đồng. Như vậy, công ty đã vượt 10% chỉ tiêu doanh thu và với 564 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế năm 2022, công ty cũng vượt 21% mục tiêu lợi nhuận năm.

Nguồn: Đ.N tổng hợp từ SSI.

Nguồn: Đ.N tổng hợp từ SSI. 

Về tình hình tài chính, cuối quý IV/2022, tổng tài sản của Nhựa Tiền Phong đạt 5.064 tỷ đồng, tăng 3% so với đầu năm. Chỉ tiêu hàng tồn kho chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu tài sản với 1.535 tỷ đồng, tăng 42% so với đầu năm. Doanh nghiệp có 601 tỷ đồng tiền và tiền gửi có kỳ hạn, giảm 242 tỷ đồng so với đầu năm.

Tại ngày 31/12/2022, Nhựa Tiền Phong có 2.233 tỷ đồng nợ phải trả, tăng nhẹ so với đầu năm. Trong đó, dư nợ vay tài chính ngắn hạn là 1.699 tỷ đồng, tăng 105 tỷ đồng so với đầu năm và doanh nghiệp không ghi nhận nợ vay dài hạn. Chi phí lãi vay trong năm 2022 của doanh nghiệp ở mức 79 tỷ đồng, tăng 89% so với năm trước.

Vốn chủ sở hữu tại cuối quý IV/2022 của doanh nghiệp đạt 2.831 tỷ đồng, gồm 1.023 tỷ đồng quỹ đầu tư phát triển và 512 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. 

Đăng Nguyên

Nhận định thị trường chứng khoán ngày 23/3: VN-Index có thể chịu áp lực điều chỉnh
Nhận định thị trường chứng khoán ngày 23/3: Theo dự báo của công ty chứng khoán, thị trường có thể sẽ điều chỉnh trong phiên kế tiếp và VN-Index có thể sẽ chưa thể vượt được mức 1.040 điểm trong một vài phiên tới.