|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Nhựa Bình Minh lãi kỷ lục quý I

16:00 | 19/04/2023
Chia sẻ
Nhờ khoản lãi kỷ lục trong quý I, Nhựa Bình Minh đã đạt 43% kế hoạch lợi nhuận năm chỉ sau ba tháng.

Theo BCTC hợp nhất của CTCP Nhựa Bình Minh (Mã: BMP), doanh thu quý I ghi nhận 1.440 tỷ đồng tăng 7% so với cùng kỳ. Giá vốn bán hàng giảm 14% xuống 885 tỷ đồng giúp biên lợi nhuận được cải thiện, tăng từ 24% lên 39%.

Trong kỳ, các chi phí như tài chính, quản lý doanh nghiệp không có sự thay đổi nhiều, song, chi phí bán hàng tăng 46% lên 160 tỷ đồng, chủ yếu là chi phí cho hệ thống phân phối (127 tỷ đồng).

Trừ đi hết chi phí, lợi nhuận sau thuế của Nhựa Bình Minh đạt 281 tỷ đồng, tăng 121% so với quý I/2022 và cũng là quý có lợi nhuận cao nhất kể từ khi công bố báo cáo tài chính.

Năm nay, công ty đặt mục tiêu 6.357 tỷ đồng doanh thu tăng 9% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế khoảng 651 tỷ đồng giảm 6% so với năm 2022. Như vậy, sau ba tháng, doanh nghiệp đã đạt 18% kế hoạch doanh thu và 43% chỉ tiêu lợi nhuận năm.

Nguồn: Lâm Anh tổng hợp từ BCTC Nhựa Bình Minh.

Tại ngày 31/3 tổng tài sản của công ty đạt 3.431 tỷ đồng, tăng 13% so với đầu năm. Hàng tồn kho giảm 36%, xuống 371 tỷ đồng.

Cuối quý I, công ty có 2.012 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng, chiếm 59% tổng tài sản. Trong đó, 59 tỷ đồng là tiền gửi không kỳ hạn, 1.953 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn. Tổng số tiền lãi Nhựa Bình Minh nhận về trong ba tháng gần 23 tỷ đồng.

Nợ phải trả của công ty khoảng 509 tỷ đồng tại ngày 31/3. Trong đó, tổng nợ vay là 55 tỷ đồng, hoàn toàn là nợ vay ngắn hạn. Vốn chủ sở hữu đạt 2.902 tỷ đồng bao gồm 880 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Lâm Anh