Tài chính

Cập nhật lãi suất ngân hàng Indovina Bank tháng 12/2021

11:04 | 04/12/2021

Chia sẻ

Trong tháng cuối cùng của năm, ngân hàng Indovina Bank vẫn tiếp tục giữ nguyên phạm vi lãi suất dành cho khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp.

Xem thêm: Lãi suất ngân hàng Indovina Bank tháng 1/2022

Biểu lãi suất ngân hàng Indovina Bank áp dụng với tiền gửi VND

Theo ghi nhận vào ngày 4/12, Ngân hàng TNHH Indovina (Indovina Bank) vẫn duy trì biểu lãi suất tiền gửi đã phát hành trước đó tại tất cả kỳ hạn.

Đối với khách hàng cá nhân, khung lãi suất dành cho phương thức lĩnh lãi cuối kỳ hiện dao động trong khoảng 3,1 - 5,8%/năm, áp dụng cho các kỳ hạn từ 1 tháng trở lên.

Cụ thể, kỳ hạn 1 tháng, 2 tháng và 3 tháng lần lượt có mức lãi suất không đổi là 3,1%/năm, 3,2%/năm và 3,4%/năm. Tiếp đến là hai kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng với mức lãi suất tương ứng là 4,5%/năm và 4,7%/năm.

Tương tự với các kỳ hạn còn lại, mức lãi suất tiết kiệm được áp dụng ổn định như sau: kỳ hạn 12 tháng (5,5%/năm), kỳ hạn 13 tháng (5,7%/năm), kỳ hạn 18 tháng và từ 24 tháng trở lên (5,8%/năm).

Trường hợp chọn lĩnh lãi hàng tháng, khách hàng cá nhân cũng tiếp tục nhận lãi suất ngân hàng trong khoảng 3,2 - 5,57%/năm, áp dụng cho kỳ hạn từ 2 tháng trở lên. Trong đó, kỳ hạn 18 tháng có mức cao nhất.

Cập nhật lãi suất ngân hàng Indovina Bank tháng 12/2021 - Ảnh 1.

Nguồn: Indovina Bank

Đối với khách hàng doanh nghiệp, trong tháng này, ngân hàng cũng tiếp tục niêm yết biểu lãi suất trong khoảng 2,9 - 5,5%/năm, áp dụng cho các khoản tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng trở lên với phương thức lĩnh lãi cuối kỳ.

Chi tiết hơn, ba kỳ hạn đầu lần lượt có mức lãi suất không đổi là 2,9%/năm, 3%/năm và 3,3%/năm. Tiếp đến là các kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng với lãi suất tương ứng là 4,1%/năm và 4,3%/năm.

Khách hàng khi gửi tiền tại kỳ hạn 12 tháng sẽ nhận mức lãi suất 5,3%/năm, kỳ hạn 13 tháng là 5,4%/năm, kỳ hạn 18 và từ 24 tháng trở lên là 5,5%/năm.

Nếu có nhu cầu lĩnh lãi hàng tháng, khách hàng doanh nghiệp sẽ nhận lãi suất ngân hàng Indovina Bank dao động trong khoảng 3 - 5,3%/năm, áp dụng cho các khoản tiền gửi có kỳ hạn từ 2 tháng trở lên.

 

DOANH NGHIỆP

CÁ NHÂN

Số tiền tối thiểu

5.000.000

5.000.000

Tiền gửi thanh toán (%/năm)

0,2

0,2

Tiền gửi kỳ hạn (%/năm)

KỲ HẠN

LÃI CUỐI KỲ

LÃI HÀNG THÁNG

LÃI CUỐI KỲ

LÃI HÀNG THÁNG

1 Tuần

0,2

 

0,2

 

2 Tuần

0,2

 

0,2

 

3 Tuần

0,2

 

0,2

 

1 Tháng

2,9

 

3,1

 

2 Tháng

3

3

3,2

3,2

3 Tháng

3,3

3,29

3,4

3,39

6 Tháng

4,1

4,07

4,5

4,46

9 Tháng

4,3

4,24

4,7

4,63

12 Tháng

5,3

5,18

5,5

5,37

13 Tháng

5,4

5,26

5,7

5,54

18 Tháng

5,5

5,3

5,8

5,57

>= 24 Tháng

5,5

5,23

5,8

5,5

Nguồn: Indovina Bank

Ngoài ra, Indovina Bank cũng đưa ra mức lãi suất là 0,2%/năm dành cho các khách hàng cá nhân và doanh nghiệp có nhu cầu gửi tiền từ 1 tuần đến 3 tuần, chỉ áp dụng cho phương thức lĩnh lãi cuối kỳ.

Để mở tài khoản tiết kiệm, ngân hàng yêu cầu số tiền tối thiểu đối với cả hai đối tượng khách hàng là 5 triệu đồng. Biểu lãi suất trên được áp dụng cho khoản tiền gửi dưới 10 tỷ đồng. Các khoản tiền gửi trên 10 tỷ đồng sẽ được áp dụng lãi suất thương lượng phù hợp với quy định hiện hành của Ngân hàng Nhà nước. 

Thảo Vy