|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Các ngân hàng cho biết lợi nhuận quý IV/2023 thấp hơn nhiều so với kỳ vọng

14:03 | 10/01/2024
Chia sẻ
Kết quả điều tra của NHNN cho thấy lợi nhuận trước thuế của hệ thống ngân hàng trong quý IV/2023 có sự cải thiện nhẹ so với quý trước nhưng thấp hơn nhiều so với mức kỳ vọng.

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa công bố kết quả cuộc điều tra xu hướng kinh doanh của các tổ chức tín dụng (TCTD) trong quý I/2024. Cuộc điều tra được thực hiện từ ngày 25/11 đến 11/12/2023, với đối tượng là toàn bộ TCTD tại Việt Nam. 

Theo kết quả điều tra, tình hình kinh doanh và lợi nhuận trước thuế của hệ thống ngân hàng trong quý IV/2023 có sự cải thiện nhẹ so với quý trước nhưng thấp hơn nhiều so với mức kỳ vọng tại kỳ điều tra trước.

Đánh giá tổng thể năm 2023, các TCTD cho rằng tình hình kinh doanh chưa đạt kỳ vọng và giảm mạnh dự báo về tăng trưởng lợi nhuận trước thuế. Kết quả điều tra cho thấy 78,6% TCTD ước tính lợi nhuận trước thuế năm 2023 tăng trưởng dương so với 2022, 17,9% ước tính lợi nhuận tăng trưởng âm và 3,6% cho rằng lợi nhuận không đổi. 

Với kết quả kinh doanh và lợi nhuận trước thuế năm 2023, chưa đạt mong muốn, các TCTD kỳ vọng tình hình sẽ khả quan hơn từ quý I/2024 và cả năm 2024. Tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế có thể phục hồi chậm hơn so với mức độ cải thiện của tình hình kinh doanh.

 

Các TCTD đánh giá tình hình thanh khoản cả năm 2023 dồi dào hơn so với 2022, đồng thời dự báo xu hướng này sẽ duy trì trong quý I và cả năm 2024. 

Mặt bằng lãi suất huy động - cho vay có thể tiếp tục giảm nhẹ, khoảng 0,3 - 0,4 điểm % trong quý I/2024 và hạ 0,2 điểm % trong cả năm 2024. Kết quả này hàm ý rằng lãi suất có thể quay đầu tăng nhẹ vào cuối năm, tuy nhiên vẫn thấp hơn hiện tại.

Huy động vốn toàn hệ thống được kỳ vọng tăng bình quân 2,6% trong quý I/2024 và tăng 12,1% trong năm 2024, tương đương như kỳ điều tra trước.

Dư nợ tín dụng của hệ thống ngân hàng được dự báo tăng 4,4% trong quý I/2024 và tăng 14,2% trong năm 2024, tăng 0,4 điểm % so với mức dự báo 13,8% tại kỳ điều tra trước. Ngay từ đầu năm, NHNN đã giao toàn bộ chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng 15% cho các ngân hàng.

Trái ngược với kỳ vọng giảm ở những lần trước, kết quả điều tra kỳ này cho thấy các TCTD nhận định tỷ lệ nợ xấu/dư nợ tín dụng trong quý IV/2023 tiếp tục xu hướng “tăng nhẹ”. Tuy nhiên, sang quý I/2024, tỷ lệ nợ xấu được kỳ vọng sẽ “giảm nhẹ”.

Mặt bằng rủi ro tổng thể của các nhóm khách hàng dự báo tiếp tục tăng trong quý IV/2023 và quý I/2024, nhưng tốc độ tăng đang chậm dần lại. Đánh giá cả năm 2023, mặt bằng rủi ro của khách hàng đã tăng đáng kể so với 2022, hơn nhiều so với dự báo ban đầu.Tuy nhiên, các TCTD kỳ vọng yếu tố này có thể giảm trong năm 2024.

Theo đánh giá của các TCTD, trong quý IV/2023, nhu cầu sử dụng dịch vụ ngân hàng có cải thiện nhưng chưa như kỳ vọng. Trong đó nhu cầu dịch vụ thanh toán và thẻ tốt hơn nhu cầu vay vốn và gửi tiền do tính thời vụ vào cuối năm. 

Xét cả năm 2023, tỷ lệ TCTD nhận định nhu cầu sử dụng dịch vụ ngân hàng của khách hàng “cải thiện” thấp hơn năm 2022, trong đó nhu cầu gửi tiền được nhận định tăng cao hơn nhu cầu thanh toán và vay vốn.

Quý I/2024, tỷ lệ TCTD dự báo nhu cầu sử dụng dịch vụ ngân hàng của khách hàng “cải thiện” thấp hơn so với quý IV/2023, nhưng dự báo “cải thiện” mạnh hơn trong cả năm 2024. Trong đó nhu cầu vay vốn được dự báo “cải thiện” nhiều hơn tiền gửi và thanh toán, trái ngược với diễn biến năm 2023.

Tình hình lao động, việc làm của ngành tài chính ngân hàng trong quý IV/2023 được cho là khả quan hơn so với quý trước. Đánh giá tổng thể năm 2023, các TCTD nhận định tình hình tuyển dụng lao động, việc làm “tăng” nhưng tốc độ tăng chậm lại so với năm 2022. Các TCTD kỳ vọng tình hình lao động sẽ diễn biến tích cực hơn trong quý I/2024 và cả năm.

Minh Quang