Doanh nghiệp

Bộ Công Thương trình phương án cổ phần hóa Genco2 vào đầu năm 2019

18:11 | 05/09/2018

Chia sẻ

Bộ Công Thương vừa trình Thủ tướng kế hoạch cổ phần hóa Tổng công ty Phát điện 2, dự kiến vào đầu năm 2019. 

Theo cập nhật từ Tổng công ty Phát điện 2 (EVN Genco2), ngày 23/7/2018, Hội đồng thành viên EVN đã có văn bản trình Bộ Công Thương về kế hoạch và tiến độ cổ phần hóa công ty mẹ - EVN Genco2.

Sau khi xem xét, ngày 27/8, Bộ Công Thương đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép Genco2 thực hiện cổ phần hóa tại thời điểm ngày 1/1/2019.

Theo kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển, sản lượng điện sản xuất tần xuất 65% năm 2018 của Genco2 dự kiến 16,74 tỷ kWh, tăng lên 18,6 tỷ kWh vào năm 2020.

Trong giai đoạn này 2016 – 2020, Genco2 sẽ hoàn thành đưa vào vận hành 6 tổ máy thuộc 2 dự án nguồn điện, công suất khoảng 360 MW, gồm thủy điện Trung Sơn (4x65 MW) năm 2017 và thủy điện Sông Bung 2 (2x50MW) năm 2018.

Khởi công 3 dự án gồm: mở rộng lưu vực bổ sung nước cho công trình thủy lợi thủy điện Quảng Trại năm 2018; dự án nhà máy điện gió Công Hải 1 (giai đoạn 2 – 25 MW) năm 2019; dự án nhà máy điện gió Hướng Phùng 1 (30MW) năm 2019.

Năm 2018 dự kiến hoàn thành quyết toán các dự án thủy điện Trung Sơn và nhiệt điện Ô Môn (giai đoạn 2); năm 2019 hoàn thành quyết toán dự án thủy điện Sông Bung 2.

Tổng nhu cầu vốn đầu tư giai đoạn 2016 – 2020 là 17.439 tỷ đồng, trong đó trả nợ gốc và lãi vay 10.319 tỷ đồng, đầu tư thuần 7.120 tỷ đồng. Hoạt động đầu tư bắt đầu được đẩy mạnh từ năm 2019 sau năm 2018 chững lại; kế hoạch trả nợ trong giai đoạn 2019 – 2020 mỗi năm gần 1.900 tỷ đồng.

Lượng lao động sử dụng bình quân dự kiến giảm từ 3.511 người năm 2018 xuống còn 3.190 người năm 2020, tức giảm 9%. Cùng với đó, năng suất lao động có kế hoạch tăng từ 4,87 triệu kWh/người năm 2018 lên 6,51 triệu kWh/người năm 2020 (tăng gần 34%).

Xem thêm

Đông A