|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Bộ Công Thương công bố hạn ngạch thuế quan nhập khẩu muối, trứng gia cầm năm 2020

15:49 | 05/02/2020
Chia sẻ
Tổng số lượng nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan kể từ ngày 29/2/2020 đến hết ngày 31/12/2020 là 57.940 tá trứng gia cầm và 110.000 tấn muối.

Bộ Công thương vừa ban hành Thông tư 02/2020/TT-BCT qui định về nguyên tắc điều hành nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan đối với mặt hàng muối, trứng gia cầm năm 2020.

Theo thông tư, lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu năm 2020 gồm tổng số sản phẩm trứng gà có mã 0407.21.00 và 0407.90.10; trứng vịt, ngan có mã 0407.29.10 và 0407.90.20; các loại khác có mã 0407.29.90 và 0407.90.90 là 57.194 tá là 57.940 tá trứng. Bên cạnh đó, sản phẩm muối có mã 2501 là 110.000 tấn.

Bộ Công Thương công bố hạn ngạch thuế quan nhập khẩu muối, trứng gia cầm năm 2020 - Ảnh 1.

Nguồn: Bộ Công Thương.

Việc phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu muối và trứng gia cầm được thực hiện theo qui định tại Thông tư số 12/2018/TT-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lí ngoại thương và Nghị định số 69/2018/NĐ-CP của Chính phủ qui định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương.

Đối tượng được phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu mặt hàng muối gồm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu muối được phân giao cho thương nhân trực tiếp sử dụng làm nguyên liệu sản xuất hóa chất và làm nguyên liệu sản xuất thuốc, sản phẩm y tế.

Hạn ngạch thuế quan nhập khẩu trứng gia cầm được phân giao cho thương nhân có giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh, giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp có nhu cầu nhập khẩu.

Thời điểm phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu do Bộ Công Thương trao đổi với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính để xác định thời điểm phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu muối.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29/2/2020 đến hết ngày 31/12/2020.

Xuất khẩu giảm liên tục nhưng vẫn có thặng dư thương mại, hỗ trợ ổn định tỷ giá
Dù xuất khẩu giảm liên tục so với cùng kỳ nhưng cán cân thương mại vẫn duy trì thặng dư, điều này góp phần đáng kể giúp tỷ giá ổn định.