Hàng hóa

Chính thức có hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu năm 2020

18:28 | 17/01/2020

Chia sẻ

Lượng thuốc lá nguyên liệu nhập khẩu theo ngạch thuế quan năm 2020 là 59.098 tấn, áp dụng từ ngày 29/2/2020 đến hết ngày 31/12/2020.

Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư số 01/2020/TT-BCT ngày 14/1/2020 qui định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo ngạch thuế quan năm 2020.

Theo đó, lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu năm 2020: Lượng thuốc lá nguyên liệu (mã HS 2401) nhập khẩu theo ngạch thuế quan năm 2020 là 59.098 tấn.

Đối tượng và phương thức giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu: Việc phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu được thực hiện theo qui định tại Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lí ngoại thương và Thông tư số 12/2018/TT-BCT ngày 15/6/2018 của Bộ Công thương qui định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương.

Thông tư số 01/2020/TT-BCT sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29/2/2020 đến hết ngày 31/12/2020.

Năm 2019, lượng thuốc lá nguyên liệu nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan là 56.284 tấn. Như vậy, lượng thuốc lá nguyên liệu nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm nay tăng hơn năm 2019 khoảng 2.814 tấn.

Như Huỳnh