|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Hơn 200 ngàn tấn muối luân chuyển sang năm 2019

15:34 | 15/03/2019
Chia sẻ
Theo Cục Kinh tế Hợp tác và PTNT, năm 2018 đã xảy ra tình trạng cung vượt cầu trong ngành muối, khi tổng nguồn cung lên tới 1.686.014 tấn.

Cụ thể gồm: 140.520 tấn chuyển từ năm 2017 sang; 965.494 tấn sản xuất trong nước; khoảng 580.000 tấn NK trong và ngoài hạn ngạch hải quan.

Trong khi đó, tổng nhu cầu muối năm 2018 là 1.480.000 tấn, gồm: 470.000 tấn cho tiêu dùng hàng ngày; 250.000 tấn phục vụ sản xuất công nghiệp hóa chất; 200.000 tấn cho bảo quản, chế biến hải sản; 360.000 tấn cho nhu cầu khác như thực phẩm, chăn nuôi…; 180.000 tấn bị hao hụt trong chế biến, lưu thông; 20.000 tấn XK).

Do lượng muối còn tồn dư cao, nên có tới 206.014 tấn muối được luân chuyển sang năm 2019. Trong năm nay, mục tiêu sản xuất muối trong điều kiện sản xuất bình thường là 1,43 triệu tấn; tập trung đầu tư mở rộng diện tích muối công nghiệp, nâng cấp hệ thống thủy lợi phục vụ sản xuất, áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng, sản lượng muối, tăng GTGT các sản phẩm muối…

Sơn Trang