Doanh nghiệp

Biên lợi nhuận thu hẹp, lãi ròng Xây dựng Hòa Bình giảm 67,7% trong quí II

08:00 | 31/07/2019

Chia sẻ

Do giá vốn hàng bán tăng, lợi nhuận gộp của công ty giảm 25,3% xuống còn 307,4 tỉ đồng; biên lợi nhuận gộp giảm từ 8,7% xuống 5,8%.

CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (Mã: HBC) vừa công bố kết quả kinh doanh quí II/2019 với doanh thu thuần đạt 5.324 tỉ đồng, tăng 12,5% so với kết quả cùng kì năm 2018; giá vốn hàng bán tăng tới 16%, lên 5.017 tỉ đồng. Theo đó, lợi nhuận gộp đạt 307,4 tỉ đồng; biên lợi nhuận gộp giảm từ 8,7% xuống còn 5,8%.

Về hoạt động tài chính, doanh thu tài chính giảm 70,6% xuống còn 6,6 tỉ đồng; trong khi chi phí tài chính tăng 11% lên 92,7 tỉ đồng.

Trong kì, chi phí bán hàng giảm 31,8% xuống 13,5 tỉ đồng. Chi phí quản lí doanh nghiệp giảm 16,7% xuống 117,6 tỉ đồng. Chi phí khác tăng gấp đôi lên 5,2 tỉ đồng, trong khi thu nhập khác giảm 15 tỉ đồng.

Kết quả, Xây dựng Hòa Bình lãi trước thuế 80 tỉ đồng và lãi sau thuế 51,4 tỉ đồng trong quí II, giảm lần lượt 58,9% và 67,7%.

Lũy kế nửa đầu năm 2019, doanh thu thuần của công ty tăng nhẹ lên 9.032 tỉ đồng, tuy nhiên lợi nhuận gộp giảm 16,7% xuống 648 tỉ đồng do giá vốn hàng bán tăng mạnh. Lợi nhuận sau thuế đạt 172,3 tỉ đồng, giảm 42% so với cùng kì năm ngoái.

Kết thúc quí II, tổng tài sản ở mức 15.919 tỉ đồng, đáng chú ý các khoản phải thu chiếm tới 11.348 tỉ đồng, hầu hết là phải thu ngắn hạn. Trong đó, phải thu khách hàng giảm 10,4% còn 5.527 tỉ đồng, mặt khác phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng tăng 16,1% lên 4.743 tỉ đồng, ngoài ra phải thu ngắn hạn khác 769 tỉ đồng.

Hòa Bình duy trì lượng tiền mặt thấp với 418 tỉ đồng, chiếm 2,6% tổng tài sản. Hàng tồn kho ở mức 1.675 tỉ đồng, chiếm 10,5%.

Trong cơ cấu nguồn vốn, nợ phải trả chiếm 11.625 tỉ đồng, tỉ lệ 73%. Trong đó, công ty vay ngắn hạn 4.190 tỉ đồng, vay dài hạn 291 tỉ đồng. Phải trả người bán ngắn hạn giảm 15,5% xuống 3.375 tỉ đồng; chi phí phải trả giảm 26,6% xuống còn 892 tỉ đồng. Người mua trả tiền trước tăng 41,6% lên 2.009 tỉ đồng.

Nhờ giảm các khoản phải thu và hàng tồn kho, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh âm 448 tỉ đồng, tích cực hơn so với mức âm 725 tỉ đồng cùng kì năm trước.

Sơn Tùng