|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Ba tháng đầu năm, Yeah1 lãi ròng 4 tỷ đồng

13:00 | 02/05/2023
Chia sẻ
Quý đầu năm, Yeah1 ghi nhận 4 tỷ đồng lợi nhuận ròng, dù mức lãi 'khiêm tốn' nhưng con số này đã cải thiện hơn so với con số cùng kỳ là 872 triệu đồng.

Theo BCTC hợp nhất quý I của CTCP Tập đoàn Yeah1 (Mã: YEG), doanh thu thuần đạt 61 tỷ đồng, giảm 10% so với cùng kỳ. Giá vốn giảm 41% xuống 33 tỷ đồng khiến biên lãi gộp tăng từ 18% lên 46%.

Nguồn: Lâm Anh tổng hợp từ BCTC của Yeah1.

Ba tháng đầu năm, doanh thu từ hoạt động tài chính của Yeah1 được cải thiện đáng kể, đạt gần 6 tỷ đồng trong khi quý I/2022 chỉ ghi nhận 245 triệu đồng.

Trong kỳ, chi phí tài chính giảm 20% xuống 4 tỷ đồng, chi phí bán hàng giảm 70% xuống 3 tỷ đồng. Song, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 85% lên 24 tỷ đồng, chủ yếu do chi phí nhân viên tăng gấp đôi so với cùng kỳ lên 14 tỷ đồng.

Kết quả, lãi ròng của Yeah1 đạt 4 tỷ đồng, tăng mạnh so với con số 872 triệu đồng cùng kỳ.

 Nguồn: Lâm Anh tổng hợp từ BCTC của Yeah1.

Tại ngày 31/3, tổng tài sản của Yeah1 đạt 1.462 tỷ đồng, tăng 18% so với đầu năm. Khoản tiền, tiền gửi có kỳ hạn gần 11 tỷ đồng.

Chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu tài sản là các khoản phải thu với tổng giá trị 898 tỷ đồng cuối kỳ.

Cuối quý I, tổng số tiền Yeah1 đầu tư vào công ty liên kết khoảng 365 tỷ đồng, tăng 177% so với đầu năm. Ngoài ra, công ty rót gần 18 tỷ đồng vào 4 công ty, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực cung cấp trò chơi điện tử, công nghệ thông tin.

Nguồn: Thuyết minh BCTC.

Tại ngày 31/3, tổng nợ vay của Yeah1 khoảng 336 tỷ đồng, trong đó vay từ bên thứ ba tới 320 tỷ đồng. Song, phần này không được thuyết minh chi tiết trong BCTC.

Vốn chủ sở hữu cuối kỳ của Yeah1 ở mức 911 tỷ đồng gồm 551 tỷ đồng thặng dự vốn cổ phần, 35 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Xét về dòng tiền, ba tháng đầu năm, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của công ty âm 58 tỷ đồng. Dòng tiền từ hoạt động đầu tư âm 198 tỷ đồng, dòng tiền từ hoạt động tài chính dương 240 tỷ đồng. Kết quả, lưu chuyển tiền thuần trong kỳ âm 16 tỷ đồng.

Mới đây, HĐQT Yeah1 đã quyết định gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023, dự kiến diễn ra vào ngày 2/6. Lý do là công ty cần có thêm thời gian cho công tác chuẩn bị tổ chức cuộc họp.

Lâm Anh

Nhận định thị trường chứng khoán tuần 25 - 29/9: Rủi ro mở rộng nhịp điều chỉnh có phần chiếm ưu thế
Nhận định thị trường chứng khoán tuần 25 - 29/9: Theo dự báo của công ty chứng khoán, mặc dù ngưỡng hỗ trợ xa quanh 1.17x, đã cho phản ứng và giúp VN-Index tránh được nhịp giảm sâu, rủi ro mở rộng nhịp điều chỉnh trong các phiên kế tiếp vẫn đang có phần chiếm ưu thế.