|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Lợi nhuận sau thuế của REE lần đầu vượt nghìn tỷ trong một quý

09:00 | 28/04/2023
Chia sẻ
Dù lãi ròng quý I của REE không vượt qua con số kỷ lục của quý IV/2021 song lợi nhuận sau thuế của REE lại cán mốc cao nhất trong lịch sử hoạt động và ghi nhận lần đầu vượt nghìn tỷ.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I của CTCP Cơ điện lạnh (Mã: REE), doanh nghiệp ghi nhận 2.369 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng gần 16% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, mảng hạ tầng điện, nước đem về cho REE 1.552 tỷ, tăng 7,4% so với quý I/2022. Doanh thu bất động sản là 270 tỷ, tăng 7,6% còn doanh thu cơ điện lạnh tăng gần 58% lên 550 tỷ.

 Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất quý I.

Trong kỳ, công ty liên doanh, liên kết đem về cho REE 209 tỷ đồng lợi nhuận, tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái.

Chi phí tài chính tăng 17% lên 256 tỷ, chủ yếu là chi phí lãi vay bên cạnh khoản chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 21% lên 102 tỷ trong khi chi phí bán hàng không đổi.

Kết quả, REE lãi sau thuế 1.055 tỷ đồng quý I, tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ tăng 7,5% lên 745 tỷ đồng. Dù lãi ròng không vượt qua con số kỷ lục của quý IV/2021 song lợi nhuận sau thuế của REE lại cán mốc cao nhất trong lịch sử hoạt động và ghi nhận lần đầu vượt nghìn tỷ.

 Nguồn: Tổng hợp từ Wichart và báo cáo tài chính của REE.

REE cho biết mảng điện có thuỷ điện tiếp tục ghi nhận doanh thu và lợi nhuận vượt kế hoạch nhờ thuỷ văn tiếp tục thuận lợi trong kỳ nên dù kết quả từ điện gió và điện mặt trời có giảm nhẹ nhưng công ty vẫn duy trì mức tăng trưởng chung cho cả mảng trong quý.

Còn các công ty nước nguồn, phân phối đều duy trì được sản lượng, hoạt động kinh doanh ổn định, doanh thu và lợi nhuận đạt dự kiến. 

Năm 2023, REE đặt mục tiêu doanh thu 10.962 tỷ đồng, lợi nhuận ròng kỳ vọng đạt 2.700 tỷ đồng, lần lượt tăng 17% và 0,3% so với kết quả năm 2022. Như vậy, sau ba tháng đầu năm, công ty đã đạt gần 22% chỉ tiêu doanh thu và gần 28% kế hoạch lợi nhuận năm.

  Nguồn: Tổng hợp từ Wichart và báo cáo tài chính của REE.

Khoản đầu tư vào VIB giảm xuống còn chưa tới 700 tỷ

Về tình hình tài chính, tổng tài sản của REE đạt 34.322 tỷ tại ngày 31/3. Chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu tài sản là tài sản cố định (45%). Tiếp đến là các khoản đầu tư tài chính dài hạn (6.680 tỷ), đa số nằm ở khoản đầu từ vào công ty liên doanh, liên kết với giá trị 6.364 tỷ cuối kỳ và chủ yếu là các công ty thuỷ điện, nước sạch và nhiệt điện.

Tổng tiền, tương đương tiền và tiền gửi có kỳ hạn của REE cuối tháng 3 là 2.000 tỷ đồng. Bên cạnh đó, REE còn có khoản chứng khoán kinh doanh trị giá 736 tỷ kết thúc quý I. Trong đó, khoản đầu tư vào Ngân hàng TMCP Quốc tế (VIB) đã giảm gần 6% giá trị so với đầu năm, còn 696 tỷ. Công ty cũng không trích lập dự phòng cho khoản đầu tư này trong kỳ. Khoản đầu tư vào VIB của REE mới xuất hiện trên báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2022.

 Nguồn:  Báo cáo tài chính hợp nhất quý I.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của REE cuối tháng 3, đại diện REE cho biết năm nay, mảng năng lượng bị tắc nghẽn nên công ty đã trình HĐQT xin đầu tư vào cổ phiếu. Công ty đã rót khoảng 700 tỷ đồng vào cổ phiếu VIB của Ngân hàng VIB, tính trên giá cổ phiếu, REE đã lãi khoảng 20%.

Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thị Mai Thanh đánh giá VIB là cổ phiếu rất an toàn, với tỷ lệ cho vay bất động sản chưa tới 3%, số còn lại tập trung vào bán lẻ gồm cho vay mua nhà đã có sổ đỏ và cho vay trả góp mua xe hơi. Tỷ lệ lợi nhuận/vốn chủ sở hữu tới 30%.

Tổng nợ đi vay cuối kỳ là 11.161 tỷ đồng, chiếm hơn 32% tổng nguồn vốn, trong đó 10.000 tỷ là vay dài hạn. Trong số nợ dài hạn có 7.646 tỷ đồng là vay từ các ngân hàng còn lại dư nợ trái phiếu.

Ba tháng đầu năm, REE vay tổng cộng gần 414 tỷ đồng thời trả nợ gốc vay gần 658 tỷ. Tổng chi phí lãi vay quý I là 249 tỷ song thực chất chi phí lãi vay REE phải trả trong kỳ là 275 tỷ do một phần chi phí lãi vay được vốn hoá vào dự án khi dự án chưa đi vào hoạt động hoặc chưa đủ điều kiện bán hàng để ghi nhận doanh thu.

Vốn chủ sở hữu tại ngày 31/3 là 19.798 tỷ bao gồm 11.075 tỷ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Hoàng Kiều