|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

REE sắp phát hành 53,3 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2022

10:55 | 07/04/2023
Chia sẻ
Sau phát hành chia cổ tức, số cổ phiếu lưu hành của REE sẽ tăng từ 355,4 triệu lên 408,7 triệu cổ phiếu.

 Tòa nhà etown thuộc quản lý của REE. (Ảnh: Minh Hằng).

HĐQT CTCP Cơ điện lạnh (Mã: REE) vừa thông qua phương án phát hành hơn 53,3 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 với tỷ lệ 15% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận về 15 cổ phiếu mới).

Nếu phát hành thành công, số cổ phiếu lưu hành của REE sẽ tăng từ 355,4 triệu lên 408,7 triệu cổ phiếu. Nguồn vốn phát hành từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của công ty.

Trước đó, tại ĐHĐCĐ thường niên 2023 vừa diễn ra cuối tháng 3, cổ đông REE đã thông qua phương án trả cổ tức năm 2022 với tỷ lệ 25%, trong đó 10% bằng tiền và 15% bằng cổ phiếu.

Với mức cổ tức năm 2023, cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định mức chi trả phù hợp nhằm đảm bảo nguồn vốn tự có cho việc đầu tư và phát triển các dự án mới.

REE dự kiến dùng hơn 1 triệu cổ phiếu quỹ để bán giá ưu đãi cho nhân viên quản lý có thành tích kinh doanh năm 2023 xuất sắc. Giá bán dự kiến 10.000 đồng/cp và cổ phiếu ESOP này dự kiến sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong 3 năm.

Tính tới 31/12/2022, REE đang ghi nhận đã đầu tư 47,62 tỷ đồng mua cổ phiếu quỹ, tương ứng sở hữu 1 triệu cổ phiếu quỹ. Như vậy, ước tính giá mua cổ phiếu quỹ trung bình khoảng  47.000 đồng/cổ phiếu. 

 Nguồn: BCTC và kế hoạch 2023 của REE

Về kế hoạch kinh doanh năm 2023, công ty đặt mục tiêu doanh thu 10.962 tỷ đồng, lợi nhuận ròng kỳ vọng đạt 2.700 đồng, lần lượt tăng 17% và 0,3% so với kết quả năm 2022.

Lâm Anh