Doanh nghiệp

ACV lãi ròng 6 tháng tăng 20% nửa đầu năm, gần 29.500 tỉ đồng gửi ngân hàng

15:37 | 31/07/2019

Chia sẻ

Trong đó, tiền gửi không kì hạn 805 tỉ đồng; tiền gửi ngắn hạn 28.373 tỉ đồng và tiền gửi dài hạn 300 tỉ đồng.

Báo cáo kết quả kinh doanh quí II/2019 của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Mã: ACV) cho thấy, doanh thu thuần tăng 11% lên 4.470 tỉ đồng. Tuy nhiên, doanh thu tài chính giảm mạnh khiến lãi sau thuế giảm 19,2% xuống còn 1.706 tỉ đồng.

Theo giải trình từ ACV, doanh thu thuần tăng do sản lượng vận chuyển qua các cảng hàng không tăng lên và một số đơn giá dịch vụ được điều chỉnh tăng theo lộ trình của Bộ Giao thông Vận tải. Trong đó, mảng cung cấp phục vụ hàng không đạt 3.5789 tỉ đồng, mảng dịch vụ phi hàng không 515 tỉ đồng và doanh thu bán hàng 374 tỉ đồng.

Hoạt động tài chính kém tích cực hơn so với cùng kì năm trước do lỗ chênh lệch tỉ giá đánh giá lại gốc ngoại tệ cuối kì. Doanh thu tài chính giảm 45% xuống còn 447 tỉ đồng; chi phí tài chính tăng 16,7 đồng lên 484 tỉ đồng.

Chi phí bán hàng tăng 30,5% lên 93,2 tỉ đồng; chi phí quản lí doanh nghiệp tăng 12,1% lên 217,2 tỉ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Cảng Hàng không Việt Nam ghi nhận doanh thu thuần 8.909 tỉ đồng, tăng 12% lên 8.909 tỉ đồng. Lợi nhuận trước thuế đạt 4.563 tỉ đồng, lãi sau thuế 3.703 tỉ đồng; tăng trưởng lần lượt 19,7% và 20%.

Theo kế hoạch doanh thu năm 2019 đạt 19.127 tỉ đồng và lợi nhuận trước thuế 8.190 tỉ đồng, công ty đã thực hiện được 46,6% kế hoạch doanh thu và 55,7% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Tính đến ngày 30/6, trong 58.729 tỉ đồng giá trị tổng tài sản, Cảng Hàng không Việt Nam có tới 29.473 tỉ đồng tiền gửi ngân hàng, tương đương tỉ lệ hơn 50%. Trong đó, tiền gửi không kì hạn 805 tỉ đồng; tiền gửi ngắn hạn 28.373 tỉ đồng và tiền gửi dài hạn 300 tỉ đồng.

Ngược lại, công ty đang vay nợ 15.557 tỉ đồng, gồm 159 tỉ đồng vay ngắn hạn và 15.358 tỉ đồng vay dài hạn. Các khoản này được vay vốn theo hình thức ODA tính theo đồng yên Nhật, do đó hưởng đáng kể đến hoạt động tài chính của công ty do chênh lệch tỉ giá.

Sơn Tùng