Doanh nghiệp

Yeah1 báo lãi sau thuế quý I giảm 79%

08:49 | 24/04/2019

Chia sẻ

Kết thúc quý I/2019, doanh thu thuần của Yeah1 giảm 17% xuống 330 tỉ đồng. Lợi nhuận sau thuế chỉ còn 8 tỉ đồng, giảm 79%

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I của CTCP Tập đoàn Yeah1 (Mã: YEG), doanh thu thuần 330 tỉ đồng, giảm 17% so với cùng kỳ. Trong khi đó giá vốn giảm mạnh từ 339 tỉ đồng xuống 224 tỉ đồng khiến lợi nhuận gộp 48,7 tỉ đồng, giảm 54% so với cùng kỳ.

Doanh thu hoạt động tái chính tăng mạnh 27 tỉ đồng, gần gấp 10 lần cùng kỳ, chủ yếu lãi tiền gửi ngân hàng. Chi phí tài chính tăng khá mạnh từ 2,3 tỉ đồng lên 5,3 tỉ đồng.

Yeah1 báo lãi sau thuế quý I giảm 79% - Ảnh 1.

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2019 của Yeah1.

Bên cạnh đó, chi phí bán hàng giảm 55% xuống 11,8 tỉ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp 48,5 tỉ đồng, giảm 66%

Sau khi trừ đi chi phí, Yeah1 ghi nhận lợi nhuận sau thuế hơn 8 tỉ đồng, giảm 79% so với cùng kỳ.

Theo giải trình của Yeah1, nguyên nhân đến từ chi phí ban đầu để hợp tác/đầu tư các nội dung chất lượng cao theo định hướng chiến lược phát triển các kênh tự sở hữu và quản lý, hoạt động vốn mang lại biên lợi nhuận cao về dài hạn.

Ngoài ra, có nhiều khoản chi phí tăng thêm như thuê văn phòng mới và các chi phí liên quan đến việc di dời văn phòng (xóa sổ ở các văn phòng cũ), tổ chức sự kiện để quảng bá hình ảnh Tập đoàn, truyền thông liên quan đến sự cố mạng đa kênh trên nền tảng YouTube và một số chi phí có liên quan khác.

Cũng theo Yeah1, lợi nhuận sau thuế riêng quý I/2019 tăng 99% tương đương 42,8 tỉ đồng đến từ cổ tức chi trả từ các công ty con hoạt động có lãi trong năm 2018 của Tập đoàn và lãi tiền gửi và tiền cho vay tăng cao so với cùng kỳ.

Tính tại 31/3/2019, tổng tài sản của Yeah1 ở mức 2.119 tỉ đồng, tăng 8% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, khoản phải thu ngắn hạn tăng khá mạnh từ 373 tỉ đồng lên 694 tỉ đồng, đến từ việc ghi nhận gần 278 tỉ đồng thanh lý công ty con.

Nợ vay ngắn hạn ở mức 288 tỉ đồng, tăng hơn gấp đôi so với đầu năm đến từ khoản vay 10 triệu USD tại Ngân hàng Shinhan chi nhánh Singapore và được đảm bảo bởi khoản tiền gửi lên đến 275 tỉ đồng.