|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Xuất khẩu cá tra khởi sắc, Tập đoàn Sao Mai (ASM) báo lãi ròng tăng 170% trong quý II

10:20 | 02/08/2022
Chia sẻ
Sau 6 tháng, Tập đoàn Sao Mai đã đạt 49% kế hoạch doanh thu và 41% kế hoạch lợi nhuận. Kết quả này nhờ sự tăng trưởng mạnh của ngành xuất khẩu cá tra và kinh doanh thức ăn cho cá.

Sản phẩm dầu cá của ASM. (Ảnh: ASM)

CTCP Tập đoàn Sao Mai (Mã: ASM) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II với doanh thu thuần 4.011 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ. Giá vốn hàng bán ghi nhận khoảng 3.376 tỷ đồng, tăng 8% khiến biên lợi nhuận gộp tăng lên 16% so với 10% cùng kỳ năm ngoái.  

Tuy chi phí bán hàng của doanh nghiệp tăng gấp đôi lên 140 tỷ đồng nhưng nhờ kiểm soát quản lý doanh nghiệp và doanh thu tài chính nên ASM ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 353 tỷ đồng, tăng 246% so với mức 102 tỷ đồng quý II/2021. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 232 tỷ, tăng 170%.

Lũy kế 6 tháng, công ty ghi nhận doanh thu thuần 7.221 tỷ đồng và lãi sau thuế 677 tỷ đồng, lần lượt tăng 15% và 162% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ là 441 tỷ, gấp hơn 2,1 lần nửa đầu năm 2021.

Về cơ cấu doanh thu nửa đầu năm, nguồn thu chính của ASM là thức ăn cho cá, cá tra và thương mại, lần lượt chiếm tỷ trọng 39%, 28% và 24%. Trong đó, nguồn thu từ cá tra tăng 65% trong 6 tháng.
 

Ảnh: BCTC quý II hợp nhất của ASM

Trong năm nay, ASM đặt chỉ tiêu đạt 14.700 tỷ đồng doanh thu và 1.630 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Như vậy, sau nửa năm, công ty đã đạt 49% kế hoạch doanh thu và 41% kế hoạch lợi nhuận.

Tính tới cuối tháng 6, tổng tài sản của công ty tăng 4,6% so với đầu kỳ, khoảng 19.006 tỷ đồng. Trong đó lượng tiền và các khoản đương tiền của công ty là 783 tỷ đồng. Ngoài ra, ASM có 1.458 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn tại các ngân hàng trong nước. 

Cuối kỳ, ASM có 4.654 tỷ đồng là nợ vay ngắn hạn và 3.540 tỷ đồng nợ vay dài hạn. Tổng nợ vay chiếm 43% cơ cấu nguồn vốn của công ty. Trong 6 tháng, ASM phải trả khoảng 207 tỷ đồng tiền lãi vay.

Vốn chủ sở hữu của công ty đạt 8.208 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối khoảng 1.584 tỷ đồng tính tới 30/6. 

Duy Anh