|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Tasco tiếp tục thoát lỗ ngoạn mục, hơn 5.000 tỷ nợ vay tạo áp lực lên lợi nhuận

16:00 | 01/08/2022
Chia sẻ
Nhờ nguồn thu tài chính đã giúp Tasco tiếp tục thoát lỗ quý II và vẫn có lãi ròng 14 tỷ.

Mới đạt 4% chỉ tiêu, tham vọng 11.400 tỷ doanh thu năm có khả thi?

Theo báo cáo tài chính của CTCP Tasco (Mã: HUT) ghi nhận 220 tỷ đồng doanh thu, giảm 3% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong cơ cấu doanh thu, hoạt động thu phí vẫn là nguồn thu chính của Tasco với 193 tỷ đồng trong kỳ, tăng 5,4% so với quý II/2022. Biên lợi nhuận gộp của hoạt động thu phí của Tasco đạt hơn 49%.

 Nguồn: Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất quý II.

Trong quý, chi phí quản lý doanh nghiệp đặt biệt là chi phí lãi vay (gần 79 tỷ) đã bào mòn lợi nhuận gộp của Tasco. Song nhờ nguồn thu từ hoạt động tài chính đột biến gấp hơn 8,3 lần cùng kỳ lên hơn 29 tỷ và khoản hoàn thuế đã giúp doanh nghiệp vẫn ghi nhận lãi ròng gần 14 tỷ đồng quý II. Quý II năm ngoái do không có nguồn thu tài chính nên Tasco đã báo lỗ ròng hơn 47 tỷ.

 Nguồn: H.K tổng hợp từ báo cáo tài chính.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, Tasco đạt 460 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm nhẹ 4 tỷ so với nửa đầu năm ngoái. Lợi nhuận ròng đạt 103 tỷ, cùng kỳ năm 2021 lỗ ròng 70,5 tỷ đồng.

6 tháng đầu năm, Tasco ghi nhận gần 156 tỷ đồng doanh thu tài chính, gấp 30 lần cùng kỳ năm ngoái, đây cũng nguyên nhân chính giúp Tasco thoát lỗ. Nguồn thu tài chính dồi dào nửa đầu năm nhờ Tasco liên tục đẩy mạnh thoái vốn khỏi các khoản đầu tư không trọng tâm theo chủ trương của HĐQT.

Năm 2022, Tasco lên mục tiêu tham vọng 11.400 tỷ đồng tổng doanh thu, 250 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế; gấp 13 lần về doanh thu và gấp gần 5,7 lần về lợi nhuận so với năm 2021. Sau 6 tháng, doanh nghiệp mới đạt 4% chỉ tiêu doanh thu và gần 41% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

 Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất quý II.

Hơn 5.000 tỷ nợ vay cuối kỳ

Về tình hình tài chính, quy mô tài sản của Tasco đạt 11.280 tỷ cuối quý II, chiếm một nửa là tài sản cố định.Cuối quý II, Tasco có tổng tiền, tương đương tiền và tiền gửi có kỳ hạn là 1.190 tỷ. 

Tasco rót gần 489 tỷ đồng tại ngày 30/6 vào các công ty liên doanh, liên kết. Đáng chú ý trong đó, vào đầu tháng 7 Tasco đã thoái sạch gần 39% tại Tổng công ty Thăng Long - CTCP, thu về gần 300 tỷ. So với khoản giá gốc gần 240 tỷ, thì đây có thể là một khoản lãi lớn, bổ sung nguồn thu tài chính cho Tasco trong quý tới.

  Nguồn: Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất quý II. 

Với Công ty TNHH T'Hospital, giữa tháng 2, HĐQT Tasco đã có nghị quyết thông qua chủ trương thoái sạch 100% vốn tại đây. Song tới hết quý II, T'Hospital vẫn là công ty liên kết của Tasco với tỷ lệ sở hữu 49%. 

Trong cơ cấu nguồn vốn, hơn 44% nguồn vốn của doanh nghiệp được tài trợ bằng nợ vay với 5.027 tỷ đồng tại ngày 30/6 (giảm 4% so với đầu năm). Các khoản vay này chủ yếu là dài hạn từ các nhà băng để làm các dự án BOT, xây dựng hệ thống thu phí không dừng và kiểm soát tải trọng xe. Khoản nợ vay cuối kỳ đã vượt 1,28 lần vốn chủ sở hữu của Tasco.

Chi tiết về chủ nợ, lãi suất và tài sản đảm bảo cho các khoản vay trên không được công bố chi tiết. Nửa đầu năm, chi phí lãi vay của Tasco lên tới 154 tỷ, là yếu tố chính bào mòn lợi nhuận của doanh nghiệp. 

Trong 6 tháng đầu năm, Tasco chỉ đi vay thêm chưa tới 16 tỷ đồng đồng thời trả nợ gốc vay hơn 139 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu cuối kỳ là 3.921 tỷ, trong đó lợi nhuận sau thuế chưa phân phối gần 246 tỷ đồng.

Hoàng Kiều