|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Xây dựng Hoà Bình thắng kiện, sẽ được thanh toán gần 162 tỷ đồng

17:22 | 12/10/2023
Chia sẻ
Hội đồng trọng tài đã chấp thuận yêu cầu khởi kiện của Xây dựng Hòa Bình buộc CTCP Xây dựng và Phát triển Đô thị phải thanh toán cho tập đoàn số tiền gần 162 tỷ đồng.

CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (Mã: HBC) vừa công bố thông tin nhận được phán quyết của Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) chi nhánh TP HCM đã có hiệu lực pháp luật để thi hành về vụ tranh chấp của tập đoàn với CTCP Xây dựng và Phát triển Đô thị.

Hội đồng trọng tài đã chấp thuận yêu cầu khởi kiện của Xây dựng Hòa Bình buộc CTCP Xây dựng và Phát triển Đô thị phải thanh toán cho tập đoàn toàn bộ số tiền gần 162 tỷ đồng trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày lập phán quyết.

Trước đó theo Nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT) ngày 22/5, liên quan đến việc thu hồi nợ của Xây dựng Hòa Bình, ông Lê Viết Hải, Chủ tịch HĐQT cho biết trong tổng số 21 vụ kiện về việc chậm thanh toán đã có 10 vụ kiện có phán quyết của tòa. Tất cả các vụ đã được xử và Xây dựng Hòa Bình đều thắng kiện.

Trong đó số tiền nợ gốc ghi trong sổ sách kế toán là 829 tỷ đồng, còn tổng số tiền theo phán quyết bên bị đơn phải trả cho Hòa Bình là 1.223 tỷ đồng, bao gồm lãi chậm thanh toán và các chi phí phát sinh, tức cao hơn 47,5%. 

Tại thời điểm tháng 5, tổng số tiền tập đoàn đã thu hồi công nợ là 593 tỷ đồng, số tiền còn lại phải thu từ 10 vụ kiện đã thắng này là 630 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính soát xét bán niên hợp nhất 2023, tại ngày 30/6, các khoản phải thu ngắn hạn của Xây dựng Hòa Bình hơn 9.091 tỷ đồng, chiếm gần 66% tổng tài sản. Trong đó hơn 5.435 tỷ đồng là phải thu từ khách hàng, 3.782 tỷ đồng thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng.

Tập đoàn còn trích lập dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi gần 2.480 tỷ đồng, với 1.359 tỷ đồng từ khách hàng, và gần 474 tỷ đồng dự phòng nợ phải thu kha

Minh Hằng