|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Xây dựng Hòa Bình chốt ngày tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 2, thay đổi kế hoạch phát hành 274 triệu cổ phiếu

07:04 | 22/09/2023
Chia sẻ
Lần ĐHĐCĐ bất thường lần 2 tới, HĐQT Xây dựng Hòa Bình sẽ trình cổ đông phương án chào bán 54 triệu cổ phiếu để hoán đổi nợ và 220 triệu cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược.

Hội đồng quản trị (HĐQT) CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (Mã: HBC) vừa thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường lần 2, dự kiến diễn ra chiều ngày 17/10 theo hình thức trực tuyến. Ngày đăng ký cuối cùng là 27/7.

Trước đó, ĐHĐCĐ bất thường lần 1 diễn ra ngày 26/8 đã bất thành do có 458 người tham gia (bao gồm cổ đông và người uỷ quyền), đại diện cho hơn 120 triệu cổ phần, chiếm tỷ lệ 43,86% cổ phần có quyền biểu quyết, không đủ tỷ lệ tham dự tối thiểu.

Cơ cấu cổ đông của Xây dựng Hoà Bình tới hết quý II/2023. (Nguồn: HK tổng hợp từ công bố thông tin của tập đoàn).

Theo dự thảo mới công bố, bên cạnh trình báo cáo tài chính công ty mẹ, báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2022, HĐQT còn dự kiến trình ĐHĐCĐ phương án phát hành tối đa tổng cộng 274 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ với cùng mức giá 12.000 đồng/cp.

Trong đó, tập đoàn dự kiến phát hành riêng lẻ tối đa 54 triệu cổ phiếu (kế hoạch ban đầu là 107 triệu cổ phiếu) để hoán đổi nợ hiện hữu của công ty với các chủ nợ là nhà cung cấp, nhà thầu phụ, nhà sản xuất.

Tỷ lệ hoán đổi nợ vẫn không thay đổi là 1,2:1, nghĩa là mỗi 12.000 đồng nợ hoán đổi được 1 cổ phiếu phổ thông phát hành thêm. Cổ phiếu phát hành mới sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

Giá trị các khoản nợ được hoán đổi sẽ được hạch toán để tăng vốn chủ sở hữu. Vốn điều lệ tăng tương ứng với số cổ phiếu đã phát hành và khoản nợ được xoá nên công ty không còn nghĩa vụ trả các khoản nợ đã được hoán đổi bằng tiền cho chủ nợ. Thời gian dự kiến phát hành riêng lẻ để hoán đổi nợ là trong năm 2023 - 2024.

Bên cạnh đó, tập đoàn lên phương án chào bán 220 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược và/hoặc nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Giá chào bán không thấp hơn 12.000 đồng/cp. Số tiền thu về sẽ được dùng để thanh toán các khoản nợ và bổ sung vốn kinh doanh của HBC. Thời gian dự kiến phát hành trong năm 2023 - 2024.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2022, giá trị sổ sách của cổ phiếu HBC tại thời điểm 31/12/2022 là 4.262 đồng/cp. Giá đóng cửa bình quân 30 phiên giao dịch gần nhất của cổ phiếu HBC (từ ngày 3/8 - 18/92023) là 10.080 đồng/cp. Do đó, giá phát hành gấp khoảng 2,8 lần giá trị sổ sách tính tới cuối năm 2022 và cao hơn 19% so với mức giá đóng cửa bình quân 30 phiên gần nhất.

Minh Hằng