|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

VTVcab trả cổ tức gần 46 tỉ đồng cho VTV và cán bộ nhân viên nửa đầu năm 2019

14:43 | 06/08/2019
Chia sẻ
Mặc dù đang trong tình cảnh mất cân đối tài chính, VTVcab vẫn chi gần 46 tỉ đồng trả cổ tức cho các cổ đông bao gồm VTV và cán bộ nhân viên trong công ty trong 6 tháng đầu năm.

Nửa đầu năm 2019, CTCP Tổng công ty Truyền hình cáp Việt Nam (VTVcab) đạt doanh thu thuần 1.074 tỉ đồng; lợi nhuận gộp 278 tỉ đồng tương ứng biên lãi gộp 26%.

Tuy nhiên chi phí tài chính (chủ yếu là lãi vay) và chi phí hoạt động cao khiến cho lợi nhuận thuần của VTVcab còn lại chưa đầy 23 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ chỉ vỏn vẹn 9,3 tỉ đồng. 

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh gần 123 tỉ đồng; lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính âm 132 tỉ đồng chủ yếu do trả nợ gốc vay 289 tỉ đồng và chi trả cổ tức gần 46 tỉ đồng. Đây là nguyên nhân chính khiến cho lưu chuyển tiền thuần trong kỳ âm 17 tỉ đồng. 

Được biết, vốn chủ sở hữu của VTVcab hơn 457 tỉ đồng, trong đó cô đặc với cổ đông Đài truyền hình Việt Nam sở hữu 98,55%, còn lại là các cán bộ nhân viên trong công ty.

Tổng tài sản của VTVcab tại thời điểm kết thúc quí II/2019 đạt 2.230 tỉ đồng, trong đó chiếm tỷ trọng lớn nhất là tài sản cố định 822 tỉ đồng. Các khoản mục lớn khác gồm phải thu khách hàng 317 tỉ đồng (dự phòng khó đòi các khoản này tăng lên 44 tỉ đồng), hàng tồn kho 221 tỉ đồng và các khoản chi phí trả trước dài hạn 352 tỉ đồng (chủ yếu là lợi thế thương mại phát sinh từ việc mua lại các mạng truyền hình cáp và giá trị đầu thu mà công ty trang bị miễn phí cho khách hàng). 

Nợ phải trả cuối kỳ của VTVcab 1.617 tỉ đồng, gấp 2,6 lần vốn chủ sở hữu; trong đó giá trị các khoản vay nợ tài chính ngắn hạn 375 tỉ đồng và nợ vay dài hạn 308 tỉ đồng đều giảm so với đầu năm. Ngoài ra, các khoản phải trả người bán ngắn hạn gần 270 tỉ đồng, người mua trả tiền trước 256 tỉ đồng… 

Trong quí II, VTVcab có kế hoạch phát hành 400 tỉ đồng trái phiếu nhằm tăng quy mô vốn hoạt động thông qua việc thanh toán các khoản phải trả (không bao gồm nợ vay và thuê tài chính từ các ngân hàng và tổ chức tín dụng).

Báo cáo phát hành trái phiếu của VTVcab cho biết công ty này đã sử dụng một phần vốn ngắn hạn để đầu tư dài hạn, mở rộng địa bàn kinh doanh, mua sắm thiết bị, chính điều này gây ra tình trạng mất cân đối vốn của công ty.

Để giải quyết vấn đề này, VTVcab đã tiến hành cổ phần hóa để thu hút thêm nguồn vốn kinh doanh, tuy nhiên quá trình cổ phần hóa kéo dài, một số nhà đầu tư chiến lược còn cân nhắc, việc đưa cổ phiếu lên sàn bị chậm lại lên vốn chủ sở hữu công ty vẫn chưa tăng.

Công ty cũng đang tiến hành đàm phán điều chỉnh lại kỳ hạn nợ từ ngắn sang dài hạn, tập trung phát triển địa bàn trọng điểm, giao khoán lợi nhuận tại các địa bàn nhỏ, kém hiệu quả để thu hẹp quy mô đầu tư. Tìm kiếm thêm các nguồn thu mới (như truyền hình VOD, online, cung cấp nội dung trên các hạ tầng…), thắt chặt chi tiêu; hạn chế vay ngắn hạn, tìm kiếm nguồn vay trung dài hạn... 

Đông A

CEO Gỗ Đức Thành: Không có nguyên liệu dự trữ, doanh nghiệp gỗ sẽ khó 'gồng' qua cơn bão giá

CEO Gỗ Đức Thành: Không có nguyên liệu dự trữ, doanh nghiệp gỗ sẽ khó 'gồng' qua cơn bão giá
Trải qua nhiều cuộc khủng hoảng như năm 2019 giá nguyên liệu tăng cao, năm 2020 - 2021, dịch COVID-19 bùng phát, đến năm nay, cuộc chiến Nga - Ukraine nổ ra giữa lúc diễn biến lạm phát và nhiều loại chi phí tăng cao, CEO Gỗ Đức Thành đã đúc kết lại rằng nguyên liệu chính là yếu tố cốt lõi đã và sẽ giúp doanh nghiệp vượt bão thành công.