Doanh nghiệp

Vingroup muốn sáp nhập Đô thị Sài Đồng

15:27 | 18/10/2019

Chia sẻ

Tập đoàn Vingroup đang muốn phát hành thêm cổ phiếu nhằm hoán đổi với 10,5% cổ phần của Đô thị Sài Đồng hiện đang được sở hữu bởi các cổ đông khác.
VINHOMES-CENTRAL-PARK-12

Vinhomes Landmark 81 - biểu tượng bất động sản của Tập đoàn Vingroup

1 cổ phiếu Đô thị Sài Đồng đổi 1,1 cổ phiếu Vingroup

CTCP Tập đoàn Vingroup (Mã: VIC) vừa công bố tài liệu lấy ý kiến đại hội đồng cổ đông bằng văn bản qua đó tiết lộ phương án hoán đổi cổ phiếu đang lưu hành của CTCP Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng (Mã: SDI).

Vingroup hiện đang nắm 89,5% cổ phần của Đô thị Sài Đồng (tương ứng 107,4 triệu đơn vị). Nhằm mục đích tái cơ cấu tổ chức, Vingroup muốn sở hữu 100% cổ phần của Đô thị Sài Đồng thông qua phương án sáp nhập. 

Cụ thể, Vingroup sẽ thực hiện phát hành thêm cổ phiếu để hoán đổi với toàn bộ cổ phiếu đang lưu hành thuộc sở hữu của cổ đông còn lại bên Đô thị Sài Đồng, 10,5% tương đương 12,6 triệu đơn vị. 

Tỷ lệ hoán đổi theo tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản là 1 cổ phiếu SDI đổi lấy 1,1 cổ phiếu VIC. Tương đương với việc Vingroup sẽ phát hành thêm khoảng 13,86 triệu cổ phiếu đơn vị. Đồng thời, vốn điều lệ của Vingroup sau sáp nhập dự kiến tăng lên 34.438 tỉ đồng. 

Cũng phải lưu ý thêm, kết thúc phiên giao dịch ngày 18/10, cổ phiếu SDI đóng cửa ở mức 88.600 đồng/đơn vị, trong khi cổ phiếu VIC đóng cửa ở mức 117.000 đồng/đơn vị. SDI cũng đã đạt mức tăng 52% trong vòng một tháng trở lại đây. 

Sau khi thực hiện xong hoán đổi cổ phiếu, Vingroup sẽ trở thành chủ sở hữu duy nhất của Đô thị Sài Đồng, công ty bị sáp nhập sẽ chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thành Công ty TNHH Một thành viên. Việc sáp nhập sẽ không làm thay đổi đến tình hình hoạt động kinh doanh và sử dụng lao động tại Đô thị Sài Đồng. 

Chuyển đổi cổ phiếu ưu đãi của Hanwha

Tại tài liệu lấy ý kiến lần này, Vingroup cũng đưa vào tờ trình thông qua chủ trương chuyển đổi cổ phần ưu đãi. Đối tượng phát hành là KEB Hana Bank với tư cách là bên nhận ủy thác của Hanwha Vietnam Oppotunity Private Fund 1 (chủ sở hữu cổ phần ưu đãi). 

Lượng cổ phần mới phát hành trên thực tế sẽ phụ thuộc vào giá chuyển đổi được điều chỉnh tại thời chuyển đổi, dựa trên nguyên tắc tính toán tại phương án phát hành (ngày 25/7/2018). 

Cổ phiếu mới sẽ được lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD) và đăng ký niêm yết tại Sở giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE). 

Cổ đông gửi lấy phiếu lấy ý kiến về Tập đoàn Vingroup trước 12h00 ngày 29/10/2019. 

Tháng 8/2018, Vingroup công bố thương vụ phát hành 84 triệu cổ phiếu ưu đãi cho Tập đoàn Hanwha với giá 110.976 đồng/đơn vị; tổng quy mô phát hành hơn 9.300 tỉ đồng - tương đương 400 triệu USD. Lượng cổ phần ưu đãi này bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm.

Theo công bố, cổ tức của cổ phần ưu đãi là 0% trong vòng 4 năm đầu tiên kể từ ngày phát hành, sau năm thứ 4 mức cổ tức ưu đãi là 1%/năm tính trên giá chào bán. Cổ tức được trả cố định hàng năm vào ngày tròn năm theo ngày phát hành hoặc do HĐQT Tập đoàn quyết định.

Cổ phần ưu đãi được quyền chuyển đổi thành cổ phần phổ thông tại bất kỳ thời điểm nào sau ngày phát hành theo giá chuyển đổi và tỷ lệ chuyển đổi với điều kiện là tổng giá trị chuyển đổi (số lượng cổ phần ưu đãi x giá chào bán) trong mỗi đợt chuyển đổi không nhỏ hơn 100 tỷ đồng. Thời hạn chuyển đổi là không hạn chế.

Sau 5 năm 6 tháng kể từ ngày phát hành, tổ chức phát hành có quyền mua lại một phần hoặc toàn bộ số cổ phần ưu đãi chưa được chuyển đổi.

Trường hợp cổ phần ưu đãi được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông trong thời gian hạn chế chuyển nhượng nói trên cũng sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm kể từ ngày phát hành cổ phần ưu đãi.

Bạch Mộc