|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Vì sao lãi ròng Viettel Post giảm 98% trong quý IV/2022?

10:45 | 01/02/2023
Chia sẻ
Quý IV/2022, Viettel Post ghi nhận lãi ròng hơn 1 tỷ đồng, giảm mạnh so với mức 49 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước.

Tổng CTCP Bưu chính Viettel (Viettel Post - Mã: VTP) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2022 với doanh thu thuần 5.252 tỷ đồng, giảm 12% so với cùng kỳ năm trước. Biên lợi nhuận gộp đạt 2,1%, tương đương cùng kỳ.

Trong khi các chi phí khác không có sự gia tăng đáng kể thì chi phí quản lý doanh nghiệp lại ghi nhận mức tăng 67% lên gần 116 tỷ đồng. Kéo theo lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh âm gần 200 triệu đồng, trong khi cùng kỳ lãi 59 tỷ đồng.

Theo giải trình, doanh nghiệp cho biết trong kỳ đã tăng chi phí để đảm bảo chất lượng dịch vụ và chi phí nhân công.

Quý IV/2022, nhờ khoản lợi nhuận khác nên doanh nghiệp báo lãi ròng hơn 1 tỷ đồng, giảm 98% so với cùng kỳ.

Kết quả kinh doanh của Viettel Post. (Nguồn: Báo cáo tài chính quý IV/2022 Viettel Post).

Luỹ kế năm 2022, Viettel Post có doanh thu thuần gần 21.638 tỷ đồng, tăng không đáng kể so với năm trước. Lãi ròng doanh nghiệp đạt 258 tỷ đồng, giảm 13% so với cùng kỳ và lãi cơ bản trên cổ phiếu ở mức 1.976 đồng.

Năm 2022, doanh nghiệp đặt mục tiêu tổng doanh thu và thu nhập khác 25.723 tỷ đồng, lãi ròng 498 tỷ đồng. Như vậy, với tổng doanh thu và thu nhập khác ghi nhận 21.751 tỷ đồng, doanh nghiệp thực hiện được 85% mục tiêu năm. Đồng thời, công ty thực hiện được 52% chỉ tiêu lợi nhuận năm.

Về tình hình tài chính, tại cuối quý IV/2022, Viettel Post có tổng tài sản 5.808 tỷ đồng, tăng 7% so với đầu năm. Chủ yếu là các phải thu ngắn hạn 2.374 tỷ đồng, gồm 1.218 phải thu của khách và 1.096 tỷ đồng phải thu khác.

Doanh nghiệp tăng gửi tiền dài hạn từ 34 tỷ đồng ở đầu năm lên 140 tỷ đồng tại cuối năm. Tiền và các khoản tiền gửi ngắn hạn ở mức 2.316 tỷ đồng, tăng 3% so với thời điểm cuối năm 2021. Các khoản tiền gửi này đã mang về cho Viettel Post khoảng 105 tỷ đồng tiền gửi trong năm 2022.

Tổng nợ phải trả vào cuối năm 2022 là 4.417 tỷ đồng, tăng 7% so với đầu năm. Nợ vay ở mức 1.297 tỷ đồng, toàn bộ là vay ngắn hạn.

Vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12/2022 đạt gần 1.392 tỷ đồng, gồm 237 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Kết phiên ngày 31/1, thị giá cổ phiếu VTP đóng của ở mức 29.100 đồng/cp.

 Nguồn: Tradingview.

Đăng Nguyên