|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Hàng không hồi phục, ACV lãi ròng hơn 7.100 tỷ năm 2022

20:31 | 31/01/2023
Chia sẻ
ACV ghi nhận mức lãi ròng năm 2022 đạt 7.122 tỷ đồng, gấp 9 lần năm trước khi thị trường hàng không dần phục hồi và các chính sách giá dịch vụ dần quay về mức bình thường.

Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam - CTCP (Mã: ACV) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2022, ghi nhận doanh thu thuần đạt 4.109 tỷ đồng, gấp 4,3 lần mức nền thấp của cùng kỳ năm trước. 

Việc tăng trưởng doanh thu này chủ yếu bởi thị trường hàng không dần phục hồi trong năm 2022. Bên cạnh đó, các chính sách giá dịch vụ của ACV nhằm hỗ trợ các hãng hàng không, các đơn vị kinh doanh tại cảng hàng không trong giai đoạn COVID-19 dần quay trở về mức bình thường.

Nếu như cùng kỳ năm trước, doanh nghiệp kinh doanh dưới giá vốn khiến lỗ gộp 162 tỷ đồng, thì tại quý IV/2022, doanh nghiệp đã ghi nhận lãi gộp 1.933 tỷ đồng. 

Doanh thu hoạt động tài chính của doanh nghiệp giảm 34% so với cùng kỳ, còn 633 tỷ đồng do không ghi nhận khoản lãi lớn từ chênh lệch tỷ giá đánh giá cuối kỳ. Đồng thời, chi phí tài chính cũng giảm 58%, xuống 28 tỷ đồng khi không phải trích lập dự phòng cho khoản đầu tư tài chính như quý IV/2021.

Ngoài ra, việc hoạt động kinh doanh phục hồi đã khiến chi phí bán hàng của doanh nghiệp tăng lên mức 82 tỷ đồng so với mức thấp là 3 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước.

Nhưng chi phí quản lý doanh nghiệp thì ghi nhận mức nhảy vọt lên 950 tỷ đồng, gấp 2,8 lần cùng kỳ, cao hơn cả thời gian trước dịch.

Quý IV/2022, ACV báo lãi ròng 1.284 tỷ đồng, gấp 4,3 lần nền thấp cùng kỳ năm trước.

Nguồn: Báo cáo tài chính của ACV.

Luỹ kế năm 2022, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu 13.834 tỷ đồng, gấp 2,9 lần năm trước. Nhờ khoản lãi chênh lệch tỷ giá đánh giá cuối kỳ (2.352 tỷ đồng) mà doanh thu hoạt động tài chính lên mức 4.120 tỷ đồng, tăng 27% so với năm 2021.

Đồng thời, chi phí tài chính ghi nhận 204 tỷ đồng, giảm 56% so với cùng kỳ do không phải ghi nhận trích lập dự phòng và điều chỉnh khoản đầu tư nên năm 2022 doanh nghiệp báo lãi ròng 7.122 tỷ đồng, gấp 9 lần năm 2021.

Năm 2022, công ty đặt kế hoạch doanh thu 10.294 tỷ đồng và 2.566 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Như vậy, doanh nghiệp đã vượt 34% mục tiêu doanh thu năm. Với lợi nhuận trước thuế 8.833 tỷ đồng, ACV cũng vượt 244% chỉ tiêu lợi nhuận năm.

Về tình hình tài chính tại cuối quý IV/2022, ACV có tổng tài sản 60.037 tỷ đồng, tăng 9% so với đầu năm. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn của khách đã tăng lên 6.296 tỷ đồng, gấp 2,3 lần đầu năm.

Đồng thời, việc thực hiện các dự án trọng điểm của ngành hàng không cũng khiến chi phí xây dựng cơ bản dở dang tăng lên mức 4.678 tỷ đồng, gấp 2,8 lần thời điểm cuối năm 2021. 

 Nguồn: Báo cáo tài chính của ACV.

Doanh nghiệp tiếp tục duy trì nắm giữ tiền khi có gần 33.000 tỷ đồng tiền và tiền gửi ngắn hạn tại cuối năm 2022. Các khoản tiền gửi đã mang về gần 1.617 tỷ đồng tiền lãi cho ACV trong năm 2022.

Nợ phải trả của doanh nghiệp vào cuối năm 2022 là 16.232 tỷ đồng, giảm 6% so với đầu năm. Trong đó, nợ vay với hơn 11.200 tỷ đồng, gồm 366 tỷ đồng vay ngắn hạn, 10.834 tỷ đồng vay dài hạn. Các khoản vay này chủ yếu là vay ODA bằng đồng yên Nhật. Chi phí lãi vay năm qua chỉ hơn 72 tỷ.

 Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV.

Cuối quý IV/2022, vốn chủ sở hữu doanh nghiệp ghi nhận 43.806 tỷ đồng, gồm 15.940 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và gần 6.045 tỷ đồng dành cho quỹ đầu tư và phát triển.

Kết phiên ngày 31/1, thị giá cổ phiếu ACV đóng cửa ở mức 85.000 đồng/cp.

 Nguồn: Tradingview.

Đăng Nguyên

Elon Musk công khai chỉ trích Fed: Nâng lãi suất sẽ làm tiền gửi rút chạy mạnh hơn khỏi các ngân hàng
Tỷ phú Elon Musk cho rằng việc Fed liên tục nâng lãi suất là ngu ngốc và chỉ làm cho các ngân hàng thương mại thêm khó khăn vì dòng tiền gửi rút đi để tìm đến các kênh đầu tư khác hấp dẫn hơn.