|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

TPS: Bảo hiểm Bảo Việt sẽ tăng trưởng chậm lại, lợi nhuận ước đạt 2.400 tỷ đồng năm 2022

15:12 | 21/09/2022
Chia sẻ
Theo các chuyên gia của TPS, doanh thu lãi thuần từ hoạt động bảo hiểm nhân thọ của Bảo Việt tăng chậm lại so với cùng kỳ khi và mảng phi nhân thọ đạt mức tăng trưởng 7% nhờ phục hồi sau đại dịch.

Theo báo cáo cập nhật của Tập đoàn Bảo Việt (Mã: BVH), Chứng khoán Tiên Phong (TPS) ước tính trong năm 2022 doanh thu phí thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt 40.017 tỷ đồng, tăng 8,7% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế ước tính ghi nhận 2.403 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ.

Cụ thể, theo các chuyên gia của TPS, doanh thu lãi thuần từ hoạt động bảo hiểm nhân thọ tăng chậm lại với mức tăng 9% so với cùng kỳ khi tổng thu phí khia thác mới của ngành có xu hướng tăng trưởng chậm lại và mảng phi nhân thọ đạt mức tăng trưởng 7% so với cùng kỳ nhờ phục hồi sau đại dịch.

Trong quý II/2022, tăng trưởng doanh thu thuần từ hợp đồng kinh doanh bảo hiểm đạt 8,1% và tăng trưởng lũy kế 6 tháng 2022 đạt 9,8% so với cùng kỳ. Trong đó, mảng hoạt động nhân thọ ổn định khi tăng 10,2% trong nửa đầu năm, mảng hoạt động phi nhân thọ hồi phục sau dịch khi tăng 8% so với cùng kỳ. Mức tăng trưởng của cả mảng bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ đang thấp hơn so với tăng trưởng của ngành.

Chuyên gia của TPS cũng dự báo lợi nhuận từ hoạt động tài chính kỳ vọng tăng mạnh với mức tăng 14,4% so với cùng kỳ. Trong 6 tháng cuối năm, với lãi suất tiền gửi và trái phiếu, lợi nhuận từ hoạt động tài chính được kỳ vọng sẽ tăng cao hơn so với những tháng đầu năm.

 

Trong 6 tháng đầu năm, lợi nhuận thuần từ hoạt động tài chính giảm 3,1% so với cùng kỳ đạt 3.899 tỷ đồng do chi phí tài chính tăng. Chi phí tài chính ghi nhận 888 tỷ đồng, tăng mạnh 64,6% so với cùng kỳ đến từ việc tăng trích lập dự phòng đầu tư trong xu hướng giảm của thị trường chứng khoán và tăng chi phí vay và repo.

Trong khi đó, doanh thu tài chính chỉ tăng 4,9% so với cùng kỳ, đạt 4.787 tỷ đồng. Mặc dù tổng tài sản đầu tư tài chính tại cuối quý II tăng mạnh 15,6% so với đầu năm, đạt 179.000 tỷ đồng, nhưng lãi suất trong nửa đầu năm ghi nhận giảm nhẹ so với cùng kì.

Ngoài ra, về chi phí hoạt động kinh doanh bao hiểm, chuyên gia dự báo chi phí bồi thường có xu hướng gia tăng cho cả mảng bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ trong trạng thái bình thường mới sau dịch. Theo đó, TPS dự báo tỷ lệ bồi thường/doanh thu thuần năm 2022 tăng lên 34% (so với mức 30% năm 2021). Chi phí hoạt trích lập dự phòng kì vọng sẽ giảm nhẹ so với cùng kì.

Bên cạnh đó, chi phí dự phòng dự kiến sẽ giảm trong điều kiện lợi suất trái phiếu tăng (lãi suất chiết khấu tính dự phòng toán học). Chi phí khác trong quý II/2022 và nửa đầu năm lần lượt giảm 33% (1.069 tỷ đồng) và giảm 6,8% so với cùng kỳ (2.292 tỷ đồng). Chi phí khác giảm đến từ việc giảm hoa hồng và chi phí quản lý đại lý

Trong quý II, doanh thu phí thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt 10.334 tỷ đồng, tăng 8,1% so với cùng kỳ, luỹ kế 6 tháng 2022 đạt 20.061 tỷ đồng, tăng 9,8%. Trong những tháng đầu năm, công ty tiếp tục cho ra những sản phẩm và chương trình thu hút khách hàng như An Vui Sống Khoẻ của bảo hiểm nhân thọ, Bảo Việt Tâm Bình của bảo hiểm phi nhân thọ,… 

Huyen Vi

Nhận định thị trường chứng khoán ngày 22/3: Tiếp tục tăng điểm
Nhận định thị trường chứng khoán ngày 22/3: Theo dự báo của công ty chứng khoán, thị trường có thể sẽ tiếp tục tăng điểm trong phiên kế tiếp và VN-Index có thể sẽ kiểm định lại mức kháng cự 1.040 điểm.