|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Tổng tiền và tiền gửi ngân hàng của PV GAS vượt 40.000 tỷ cuối quý II

08:02 | 31/07/2023
Chia sẻ
46% tài sản của PV GAS nằm ở khoản tiền và tiền gửi ngân hàng. 6 tháng đầu năm, công ty nhận về hơn 1.033 tỷ đồng tiền lãi.

Theo BCTC hợp nhất quý II Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV GAS - Mã: GAS), cuối quý II, tổng tài sản của công ty đạt 88.247 tỷ đồng, tăng 7% so với đầu năm.

Chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu tài sản (46%) tiếp tục là khoản tiền, tương đương tiền gửi ngân hàng với 40.767 tỷ đồng. 6 tháng đầu năm, PV GAS nhận về hơn 1.033 tỷ đồng tiền lãi. Theo thống kê đây cũng là con số cao kỷ lục của công ty tính theo cuối các quý.

Khoản mục chiếm tỷ trọng lớn tiếp theo là phải thu ngắn hạn với 19.125 tỷ đồng cuối quý II, bao gồm 12.846 tỷ đồng từ khách hàng. Trong đó, PV GAS đã phải trích lập dự phòng phải thu khó đòi 824 tỷ đồng.

Tại ngày 30/6, tổng nợ vay của PV GAS khoảng 6.037 tỷ đồng, bao gồm 5.178 tỷ đồng là vay dài hạn từ các ngân hàng.

Trong đó, công ty có khoản vay ngoại tệ hơn 148 triệu USD. Chi phí lãi vay trong nửa đầu năm nay của công ty là hơn 124 tỷ đồng, thấp hơn rất nhiều so với lãi tiền gửi ngân hàng.

Nguồn: BCTC hợp nhất quý II.

Vốn chủ sở hữu cuối kỳ là 67.451 tỷ đồng bao gồm 18.884 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Vượt kế hoạch lợi nhuận sau 6 tháng

Về tình hình kinh doanh quý II, PV GAS ghi nhận 24.042 tỷ đồng doanh thu thuần giảm 13% so với cùng kỳ. Biên lãi gộp giảm từ 25% xuống 18%.

Trong kỳ, doanh thu từ hoạt động tài chính tăng 57% lên 598 tỷ đồng do lãi tiền gửi tăng, chi phí tài chính giảm 53% xuống 95 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 75% lên 306 tỷ đồng, còn chi phí bán hàng không biến động nhiều so với cùng kỳ.

Kết quả, lãi ròng PV GAS đạt 3.156 tỷ đồng, giảm 38% so với quý II/2022. 

Nguồn: Lâm Anh tổng hợp từ BCTC.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, doanh thu công ty đạt 45.257 tỷ đồng, lãi ròng 6.506 tỷ đồng; giảm lần lượt 17%, 24% so với cùng kỳ.

Năm 2023, công ty lên kế hoạch 76.441 tỷ đồng doanh thu, 6.539 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế giảm lần lượt 24%, 57% so với cùng kỳ. Với 6.613 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, PV GAS vượt  1,1% chỉ tiêu lợi nhuận và hoàn thành 59% kế hoạch doanh thu năm đặt ra.

Chốt phiên 28/7, cổ phiếu GAS dừng tại 99.500 đồng/cp, giảm khoảng 6% so với thị giá đầu năm.

Diễn biến giá cổ phiếu GAS từ đầu năm đến nay. (Nguồn: Trading View).

Lâm Anh

Thủ tướng: Phát triển kinh tế thì không thể thiếu TTCK, Chính phủ quyết tâm nâng hạng thị trường
Phát biểu kết luận tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển thị trường chứng khoán năm 2024, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng TTCK góp phần quan trọng thúc đẩy tái cơ cấu nền kinh tế, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển kinh tế xã hội, nhất là kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ, kinh tế tri thức.