Doanh nghiệp

Tổ chức ĐHĐCĐ giữa mùa dịch, cổ đông CII thông qua phương án phát hành 200 triệu cổ phiếu khi mất khả năng trả nợ trái phiếu

09:57 | 28/03/2020

Chia sẻ

Điều kiện phát hành lượng cổ phiếu này là khi xảy ra sự kiện bất khả kháng ảnh hưởng đến nguồn thu hoạt động kinh doanh của công ty dẫn đến không đủ nguồn lực hoàn thành nghĩa vụ trả nợ trái phiếu...

Hôm qua (27/3), CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP HCM (Mã: CII) đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên theo kế hoạch. Sự kiện ghi nhận 74,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự. `

Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, ban lãnh đạo công ty đưa đến chương trình đại hội chỉ gồm hai nội dung. 

Nội dung thứ nhất về số lượng chứng khoán niêm yết trên HOSE khi thực hiện chuyển đổi trái phiếu CII41401 và thanh toán gốc, lãi trái phiếu này khi đáo hạn. 

Theo đó, số lượng cổ phiếu niêm yết tăng thêm đạt gần 125.000 đơn vị từ việc chuyển đổi trái phiếu. Lượng trái phiếu còn lại không chuyển đổi (9.010 đơn vị), CII xin ý kiến chấp thuận cho việc thanh toán nợ gốc và lãi theo phương thức phát hành trái phiếu chuyển đổi. 

Nội dung thứ hai về việc thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu để dự phòng nguồn trả nợ cho trái phiếu đã phát hành. 

Theo đó, CII xin ý kiến có thể chào bán tối đa 200 triệu cổ phiếu theo thứ tự ưu tiên cho cổ đông hiện hữu, trái chủ; tuy nhiên trái chủ không có nghĩa vụ bắt buộc phải mua.

Mục đích sử dụng vốn là để thanh toán toàn bộ gốc, lãi và chi phí liên quan đến trái phiếu mà công ty phát hành ngày 13/3/2020; và tăng qui mô vốn hoạt động. 

Điều kiện phát hành cổ phiếu khi xảy ra sự kiện bất khả kháng ảnh hưởng đến nguồn thu hoạt động kinh doanh của công ty dẫn đến không đủ nguồn lực hoàn thành nghĩa vụ trả nợ trái phiếu. Hoặc 6 tháng trước ngày đến hạn, CII không chứng minh được nguồn trả nợ chắc chắn cho trái chủ hoặc nguồn trả nợ không được trái chủ chấp nhận. 

Trước đó, CII đã phát hành thành công 2.000 tỉ đồng trái phiếu, kì hạn 3 năm cho một tổ chức trong nước. 

ĐHĐCĐ thông qua cả hai vấn đề, các nội dung khác được CII cho biết sẽ thảo luận tại đại hội kì tới. 

Đông A