Tài chính

Tiền gửi kì hạn nào có lãi suất cao nhất?

18:46 | 25/07/2019

Chia sẻ

Hiện lãi suất tiền gửi bằng VND có mức dao động từ 0,5 - 7,3%/năm tùy thuộc vào kì hạn gửi.

Lãi suất ngân hàng dành cho tiền gửi

Theo báo cáo hoạt động ngân hàng trong tuần từ ngày 15 đến 19/7 của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), lãi suất huy động bằng VND phổ biến ở thấp nhất từ 0,5%/năm đến cao nhất 7,3%/năm tùy thuộc loại kì hạn.

Trong đó, tiền gửi không kì hạn và có kì hạn dưới 1 tháng có lãi suất 0,5 - 1%/năm; đối với tiền gửi có kì hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng có lãi suất 4,5 - 5,5%/năm; tiền gửi có kì hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng lãi suất 5,5 - 6,8%/năm; đối với tiền gửi kì hạn trên 12 tháng lãi suất mức 6,6 - 7,3%/năm.

Đối với lãi suất huy động bằng USD của TCTD tiếp tục được duy trì 0%/năm tiền gửi của cá nhân và tổ chức.

Mặt bằng lãi suất cho vay hiện nay ra sao?

Cũng theo báo cáo, mặt bằng lãi suất cho vay VND phổ biến ở 6 - 9%/năm đối với ngắn hạn; 9 - 11%/năm đối với trung và dài hạn.

Lãi suất cho vay USD phổ biến ở mức 2,8 - 6%/năm; trong đó lãi suất cho vay ngắn hạn phổ biến ở mức 2,8 - 4,7%/năm, lãi suất cho vay trung, dài hạn ở mức 4,5 - 6%/năm.

3. Hoạt động của thị trường liên ngân hàng:

3.1.Về doanh số giao dịch:

Theo báo cáo của các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài qua hệ thống báo cáo thống kê, doanh số giao dịch trên thị trường liên ngân hàng trong kỳ bằng VND đạt xấp xỉ 267.243 tỷ đồng, bình quân 53.449 tỷ đồng/ngày, giảm 4.213 tỷ đồng/ngày so với tuần 08 – 12/7/2019; doanh số giao dịch bằng USD quy đổi ra VND trong tuần đạt khoảng 116.180 tỷ đồng, bình quân 23.236 tỷ đồng/ngày, giảm 1.522 tỷ đồng/ngày so với tuần trước đó.

Theo kì hạn, các giao dịch VND chủ yếu tập trung vào kì hạn qua đêm (65% tổng doanh số giao dịch) và kì hạn 01 tuần (22% tổng doanh số giao dịch). Đối với giao dịch USD, các kì hạn có doanh số lớn nhất là kì hạn qua đêm và 01 tuần với tỷ trọng lần lượt là 64% và 24%.

Về lãi suất liên ngân hàng

Đối với các giao dịch bằng VND so với tuần trước, lãi suất bình quân liên ngân hàng trong tuần giảm ở các kì hạn ngắn ngày, ngoại trừ kì hạn 1 tháng tăng so với tuần trước. 

Cụ thể, lãi suất bình quân kì hạn qua đêm và 1 tuần giảm lần lượt 0,19%/năm và 0,22%/năm xuống 2,98%/năm và 3,09%/năm và kì hạn 1 tháng tăng 0,12%/năm lên 3,68%/năm.

Đối với các giao dịch USD, lãi suất bình quân liên ngân hàng trong tuần tăng nhẹ so với mức lãi suất tuần trước. 

Cụ thể, lãi suất bình quân kì hạn qua đêm và 1 tháng tăng lần lượt 0,01%/năm và 0,1%/năm lên 2,42%/năm và 2,66%/năm.

Dưới đây là lãi suất bình quân liên ngân hàng của các kì hạn chủ chốt trong tuần từ 15/7 – 19/7/2019 (%/năm):

Qua đêm

1 tuần

2 tuần

1 tháng

3 tháng

6 tháng

9 tháng

VND

2,98

3,09

3,21

3,68

4,07

5,39

4,90

USD

2,42

2,51

2,55

2,66

2,65

3,11

2,98

 

Ánh Dương