|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Thiếu cơ sở đàm phán giá, EVN và chủ đầu tư dự án điện gió, mặt trời không thể thống nhất trước ngày 31/3

07:21 | 31/03/2023
Chia sẻ
Tập đoàn điện lực Việt Nam khẳng định cả EVN và các chủ đầu tư đều thấy còn nhiều nội dung chưa có cơ sở để hai bên đàm phán, do vậy không thể hoàn thành đàm phán và ký kết các PPA theo đúng thời hạn yêu cầu của Bộ Công Thương là 31/3.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết đến ngày 29/3, chỉ có 4/85 chủ đầu tư điện gió gửi hồ sơ đề nghị Công ty mua bán điện đàm phán giá điện, theo Vietnamnet.

Thông tin trên được EVN đưa ra tại báo cáo ngày 30/3 gửi Bộ trưởng Công Thương về những vướng mắc trong đàm phán giá điện các dự án nhà máy điện gió, điện mặt trời chuyển tiếp.

Theo EVN, Bộ Công Thương đã bãi bỏ thời hạn hợp đồng mua bán điện (PPA) 20 năm đối trong PPA mẫu của nhà máy điện mặt trời trong khi giữ nguyên thời hạn 20 năm trong PPA mẫu nhà máy điện gió nên EVN và các chủ đầu tư rất khó thống nhất thời hạn PPA của nhà máy điện mặt trời. Các thông số đầu vào cũng có những điểm chưa rõ ràng khiến việc đàm phán chưa đi đến thống nhất.

Đối với dự án truyền thống, Bộ Công Thương quy định đời sống kinh tế dự án thủy điện là 40 năm, nhiệt điện than là 30 năm, nhiệt điện khí là 25 năm. Tuy nhiên, đối với các dự án điện gió, điện mặt trời chuyển tiếp, Bộ chưa có hướng dẫn nên EVN và các chủ đầu tư chưa có cơ sở thực hiện (Bộ mới chỉ quy định đời sống kinh tế dự án điện gió, điện mặt trời chuẩn dùng để tính khung theo Thông tư 15 là 20 năm).

Bên cạnh đó, sản lượng điện dùng để tính toán giá điện cũng có những vấn đề. Đối với dự án truyền thống, Bộ Công Thương quy định sản lượng điện năm dùng để xác định giá điện như sau: Sản lượng điện năm đối với nhiệt điện than tính với Tmax =6.500h, đối với nhiệt điện khí tính với Tmax = 6.000h, đối với thủy điện xác định theo thiết kế cơ sở được duyệt hoặc theo văn bản phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền. Song với các dự án điện gió, điện mặt trời chuyển tiếp, Bộ chưa có hướng dẫn nên chưa có cơ sở thực hiện.

Liên quan đến lãi vay, đối với dự án truyền thống, Bộ Công Thương quy định các bên đàm phán nhưng không thấp hơn mức trần do Bộ hướng dẫn. Nhưng đối với các nhà máy điện gió, mặt trời chuyển tiếp, Bộ chưa có hướng dẫn nên EVN và các chủ đầu tư cũng chưa có cơ sở thực hiện. 

Đối với dự án truyền thống, Bộ Công Thương quy định các bên đàm phán nhưng không cao hơn mức trần là 12%. Tuy nhiên các nhà máy điện gió, mặt trời chuyển tiếp, Bộ chưa có ban hành mức trần này nên EVN và các chủ đầu tư gặp nhiều khó khăn trong quá trình đàm phán.

Với những điểm nêu trên, cả EVN và các chủ đầu tư đều thấy còn nhiều nội dung chưa có cơ sở để hai bên đàm phán, do vậy không thể hoàn thành đàm phán và ký kết các PPA các dự án nhà máy điện gió, mặt trời chuyển tiếp theo đúng thời hạn yêu cầu của Bộ Công Thương là 31/3.

Việc 81/85 các chủ đầu tư chưa nộp hồ sơ đàm phán cho Công ty mua bán điện thuộc EVN và các vướng mắc trong quá trình triển khai nêu trên, EVN đề nghị Bộ Công Thương sớm ban hành phương pháp xác định giá đàm phán.

Hoàng Anh