|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Tasco sau khi sáp nhập SVC Holdings: Doanh thu và tài sản cùng vượt 1 tỷ USD

17:45 | 28/09/2023
Chia sẻ
Theo Tasco, với vệc sáp nhập SVC Holdings, doanh thu của công ty năm 2024 có thể đạt mốc 48.600 tỷ đồng, tức gần 2 tỷ USD.

Sau khi hoàn tất phát hành cổ phiếu hoán đổi với SVC Holdings, CTCP Tasco (Mã: HUT) đã thực hiện lập báo cáo tổng hợp thông tin tài chính năm 2021 và 2022 theo quy ước, báo cáo được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán BDO.

Theo số liệu báo cáo công bố, năm 2022 doanh thu thuần của Tasco theo quy ước đạt gần 26.847 tỷ đồng, (trong đó phần của Tasco lúc chưa sáp nhập là 1.073 tỷ đồng), gấp hơn 13 lần so với doanh thu quy ước năm 2021.

Lợi nhuận sau thuế quy ước năm 2022 gần 551 tỷ đồng, gấp 3,6 lần lợi nhuận quy ước năm 2021, trong đó lợi nhuận của SVC Holdings là 407 tỷ và Tasco lúc chưa sáp nhập gần 144 tỷ.

Sau khi thực hiện hoán đổi cổ phần, tổng tài sản của Tasco theo quy ước tại ngày 31/12/2022 gần 25.424 tỷ đồng, tăng hơn 3.341 tỷ, tương ứng tăng 15% so với thời điểm đầu năm. Còn so với lúc Tasco lúc chưa được sáp nhập, con số này gấp 2,1 lần tại cùng thời điểm cuối tháng 12/2022.

Nguồn: Tổng hợp từ BCTC tổng hợp năm 2022 theo quy ước của Tasco.

 Nguồn: Tổng hợp từ BCTC tổng hợp năm 2022 theo quy ước của Tasco.

Theo Tasco, với việc sáp nhập SVC Holdings, năm 2024, doanh thu của Tasco có thể đạt mốc 48.600 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 1.350 tỷ đồng, lần lượt gấp hơn 45 lần và 9,3 lần kết quả năm 2022 - thời điểm chưa sáp nhập.

Mục tiêu tài chính tới 2026, doanh thu dự kiến đạt 84.000 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng CAGR về doanh thu là 30%, EBITDA đạt 5.700 tỷ đồng. Nếu đạt được thì Tasco có thể lọt top những doanh nghiệp có doanh thu cao trên sàn. Con số 84.000 tỷ này vượt mặt doanh thu năm 2022 nhiều ông lớn trên sàn như Masan, Vietnam Airlines, Vinhomes, Vinamilk,...

Minh Hằng