Doanh nghiệp

Vì sao Tập đoàn FLC lỗ gộp nhưng vẫn lãi sau thuế 679 tỉ đồng trong năm 2019?

15:51 | 24/01/2020

Chia sẻ

Nhờ doanh thu tài chính cao đột biến mà năm 2019, Tập đoàn FLC có lợi nhuận sau thuế tăng trưởng gần 45% so với năm trước và vượt kế hoạch đề ra.
Tập đoàn FLC lỗ gộp nhưng vẫn lãi sau thuế 679 tỉ đồng trong năm 2019 - Ảnh 1.

Bà Hương Trần Kiều Dung - Tổng Giám đốc Tập đoàn FLC. Ảnh: Đức Quyền.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất mới công bố ngày 23/1 vừa qua, Tập đoàn FLC có khoản lỗ gộp 368 tỉ đồng trong quí IV/2019 do giá vốn hàng bán tăng trưởng mạnh hơn doanh thu. Đây là quí thứ hai liên tiếp Tập đoàn FLC có lỗ gộp.

Doanh thu hoạt động tài chính tăng đột biến lên 1.482 tỉ đồng, cao gấp 3,53 lần cùng kì năm trước đã giúp FLC lãi sau thuế 591 tỉ đồng trong quí IV/2019, tăng trưởng 108% so với quí IV/2018.

(Đơn vị: Tỉ đồng) Quí IV/2019 Tăng/giảm so với cùng kì Cả năm 2019 Tăng/giảm so với 2018
Doanh thu thuần 5.008 22,8% 16.419 40,4%
Lợi nhuận gộp -368 N/A -341

N/A

Biên lãi gộp -7,4% -2,1%
Doanh thu HĐ tài chính 1.482 253,5% 3.076 244,2%
Chi phí tài chính 124 -38,9% 559 14,5%
Chi phí bán hàng 191 3,0% 593 15,8%
Chi phí quản lí DN 226 61,1% 744 78,7%
Lợi nhuận khác -68

N/A

-57

N/A

Lợi nhuận trước thuế 505 37,4% 783 15,6%
Lợi nhuận sau thuế 591 108,1% 679 44,6%
Lợi nhuận sau thuế
cổ đông cty mẹ
219 -22,8% 285 -38,1%
Biên lãi ròng 11,8% 4,1%

Lũy kế cả năm 2019, Tập đoàn FLC đạt doanh thu thuần 16.419 tỉ đồng, tăng hơn 40% so với năm 2018 và thực hiện 82% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 679 tỉ đồng, tăng gần 45% so với năm trước và đạt 119% kế hoạch mà đại hội cổ đông đề ra.

Tương tự như với quí IV, trong cả năm 2019 Tập đoàn FLC có lãi sau thuế mặc dù lỗ gộp 341 tỉ đồng. Đây là năm lỗ gộp đầu tiên của FLC kể từ khi niêm yết cổ phiếu lên sàn chứng khoán năm 2010. 

Tập đoàn FLC lỗ gộp nhưng vẫn lãi sau thuế 679 tỉ đồng trong năm 2019 - Ảnh 3.

Theo thuyết minh báo cáo tài chính, trong quí IV Tập đoàn FLC ghi nhận hơn 3.000 tỉ đồng doanh thu hoạt động tài chính, trong đó chủ yếu là “lãi tiền gửi và cho vay, lãi từ bán các khoản đầu tư”.

Thực tế giá trị tiền và tương đương tiền của Tập đoàn FLC cuối các quí năm 2019 chỉ khoảng 300-600 tỉ đồng. Nếu gửi ngân hàng theo lãi suất hiện nay thì tiền lãi thu về sẽ rất nhỏ so với con số 3.000 tỉ đồng. Vì vậy, tiền lãi từ bán các khoản đầu tư đóng vai trò quan trọng trong doanh thu hoạt động tài chính của Tập đoàn FLC trong năm 2019.

Tập đoàn FLC lỗ gộp nhưng vẫn lãi sau thuế 679 tỉ đồng trong năm 2019 - Ảnh 4.

Trích báo cáo tài chính quí IV/2019 của Tập đoàn FLC.

Báo cáo tài chính kì này của Tập đoàn FLC cũng cho biết doanh nghiệp đang có 16 công ty con và hai công ty liên kết. Trong đó, tỉ lệ sở hữu của FLC tại Công ty cổ phần hàng không Tre Việt (Bamboo Airways) là 51,11% trong khi trong báo cáo tài chính quí trước là 100%.

Thực tế Tập đoàn FLC không những không thoái bớt vốn khỏi Bamboo Airways mà còn góp thêm vào, từ 1.300 tỉ đồng thời điểm cuối quí III lên 2.070 tỉ đồng vào cuối quí IV (theo báo cáo tài chính riêng quí IV của Tập đoàn FLC). 

Tuy nhiên Bamboo Airways cũng liên tục tăng vốn, từ 1.300 tỉ đồng lên 2.200 tỉ đồng rồi lại lên 4.050 tỉ đồng. Vì vậy, việc tỉ lệ nắm giữ của Tập đoàn FLC tại Bamboo Airways giảm đi là do sở hữu bị pha loãng trong quá trình công ty tăng vốn, không phải do FLC bán bớt vốn.

Bamboo Airways đang có kế hoạch niêm yết toàn bộ 405 triệu cổ phiếu BAV của mình lên Sàn Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE) trong năm 2020 với giá ban đầu 60.000 đồng/cp.

Tài sản tăng hơn 6.700 tỉ đồng, giao dịch khủng với các công ty chung lãnh đạo

Tổng nguồn vốn của Tập đoàn FLC ngày cuối năm là 32.622 tỉ đồng, tăng 26% (6.733 tỉ đồng) so với đầu năm 2019. Trong đó, nợ phải trả tăng 4.084 tỉ đồng và vốn chủ sở hữu tăng 2.649 tỉ đồng. Tỉ lệ nợ phải trả/tổng tài sản ngày cuối năm là 64,2%, giảm nhẹ so với tỉ lệ 65,2% ngày đầu năm.

Ông Trịnh Văn Quyết - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FLC đồng thời là Chủ tịch HĐQT một doanh nghiệp trên sàn khác là Công ty cổ phần Xây dựng FLC Faros (Mã: ROS). 

Trong năm 2019, Tập đoàn FLC bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ trị giá gần 1.219 tỉ đồng cho FLC Faros. Ngược lại, Tập đoàn FLC mua hàng hóa, dịch vụ trị giá khoảng 846 tỉ đồng từ FLC Faros.

Ngoài ra, Tập đoàn FLC còn có giao dịch chuyển nhượng vốn góp trị giá xấp xỉ 327 tỉ đồng với CTCP Đầu tư Kinh doanh Phát triển Bất động sản FLCHomes. Bà Hương Trần Kiều Dung - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn FLC cũng là Chủ tịch FLCHomes.

Dự kiến trong năm 2020 này, FLCHomes sẽ đưa toàn bộ 416 triệu cổ phiếu FHH của mình lên giao dịch trên Sàn Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE) với giá ban đầu 35.000 đồng/cp.Thời điểm cuối năm 2019, FLC Faros đang góp vốn gần 324 tỉ đồng vào FLCHomes.

Tập đoàn FLC lỗ gộp nhưng vẫn lãi sau thuế 679 tỉ đồng trong năm 2019 - Ảnh 5.

Trích báo cáo tài chính quí IV/2019 của Tập đoàn FLC.

Ngoài các giao dịch trên, tại thời điểm 31/12/2019, Tập đoàn FLC còn đang có số dư các khoản phải thu và phải trả tổng trị giá hàng trăm tỉ đồng với FLC Faros và FLCHomes.

Song Ngọc