|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Tập đoàn Bảo Việt lãi hơn 500 tỷ trong quý đầu năm

09:59 | 10/05/2022
Chia sẻ
Mảng bảo hiểm nhân thọ của Bảo Việt ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu khả quan với 9,4% đạt 9.666 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 265 tỷ đồng.

Tập đoàn Bảo Việt công bố kết quả kinh doanh quý I năm 2022 (trước soát xét) với tổng doanh thu hợp nhất đạt 13.158 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2021. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 501 tỷ đồng, tăng 5,4%.

Tính đến 31/3/2022, tổng tài sản hợp nhất Tập đoàn cán mốc 8 tỷ USD, đạt 183.778 tỷ đồng, tăng 8,4% so với cuối năm trước. 

Trong đó, tổng doanh thu công ty mẹ đạt 382 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế đạt 283 tỷ đồng, tăng trưởng 2,3% so với cùng kỳ năm 2021. Tổng tài sản công ty mẹ tại ngày 31/3/2022 đạt 19.103 tỷ đồng; vốn chủ sở hữu đạt 18.789 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cuối năm trước.

Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu khả quan với 9,4% đạt 9.666 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 265 tỷ đồng, tăng trưởng 5,2% so với cùng kỳ. 

Trong mảng phi nhân thọ, tổng doanh thu của Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt đạt 2.975 tỷ đồng, tăng 4,6% so với cùng kỳ năm 2021. Lợi nhuận sau thuế đạt 80,7 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Tập đoàn cho biết lĩnh vực kinh doanh chứng khoán tiếp tục ghi nhận kết quả kinh doanh khả quan với tổng doanh thu quý I của Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) đạt 249,5 tỷ đồng, tăng trưởng 15,7% so với cùng kỳ 2021. Lợi nhuận sau thuế đạt 48,7 tỷ đồng.

Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt (BVF) ghi nhận tăng trưởng tổng tài sản quản lý 21,78% so với cuối năm trước đạt 117.274 tỷ đồng, tương đương 5 tỷ USD. Tổng doanh thu quý I/2022 của BVF đạt 35,6 tỷ đồng, Lợi nhuận sau thuế đạt 18 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 20,3% và 34,6% so với cùng kỳ.

Một số chỉ tiêu tài chính hợp nhất của Tập đoàn Bảo Việt 

 Nguồn: Diệp Bình tổng hợp.

Diệp Bình