|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Tân Tạo lãi 9 tháng gần 129 tỉ đồng, chỉ bằng 35% kế hoạch năm

09:49 | 27/10/2018
Chia sẻ
Mặc dù lãi sau thuế 9 tháng của Tân Tạo đạt gần 129 tỉ đồng, gấp 3,3 lần so với cùng kì năm trước nhưng chỉ mới bằng 35% kế hoạch năm.

CTCP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (Mã: ITA) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III với doanh thu thuần 234 tỉ đồng, tăng 147,4% chủ yếu từ hoạt động cho thuê đất đã phát triển cơ sở hạ tầng và bán đất nền. Giá vốn hàng bán 91,9 tỉ đồng, tăng 34%. Lợi nhuận gộp 142 tỉ đồng, gấp 5,5 lần cùng kì.

Doanh thu tài chính 1,7 tỉ đồng, giảm 43% trong khi đó chi phí tài chính 24,2 tỉ đồng, tăng 28,8%.

Chi phí quản lý doanh nghiệp 10 tỉ đồng, tăng 30%. Chi phí bán hàng chiếm tỉ trọng nhỏ.

Sau khi trừ đi các chi phí, Tân Tạo ghi nhận lợi nhuận sau thuế 84,3 tỉ đồng, gấp 44 lần so với cùng kì.

9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của công ty đạt 436 tỉ đồng, tăng 23,1% . Lợi nhuận sau thuế 128,9 tỉ đồng, gấp 3,3 lần cùng kì và bằng 35% kế hoạch năm.

Tại thời điểm 30/9, tổng tài sản của Tân Tạo ở mức 13.174 tỉ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Trong đó, khoản phải thu ngắn hạn tăng 37% lên 2.577 tỉ đồng; hàng tồn kho giảm nhẹ và ở mức 3.542 tỉ đồng.

Vay ngắn hạn 303 tỉ đồng, giảm 37,4% so với thời điểm đầu năm. Vay dài hạn cũng giảm 13% xuống còn 620 tỉ đồng.

Xem thêm

Nguyễn Đức

TS. Cấn Văn Lực: Để ngân hàng bán vàng trực tiếp, giá sẽ lập tức giảm nhưng chỉ là biện pháp trước mắt
Theo TS. Cấn Văn Lực, việc bán vàng qua nhóm ngân hàng Big 4 chỉ là biện pháp trước mắt nhằm tăng nguồn cung trên thị trường khiến giá giảm ngay. Nhưng về lâu dài cần đảm bảo thị trường vàng minh bạch và ngăn chặn thao túng giá, xoá bỏ độc quyền có thể xử lý dứt điểm được câu chuyện chênh lệch giá.