|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Sẽ áp thuế CBPG, CTC đường mía Thái Lan trở về trước?

07:28 | 24/11/2020
Chia sẻ
Bộ Công Thương nhận được ý kiến của bên liên quan đề nghị không áp dụng thuế chống bán phá giá (CBPG), chống trợ cấp (CTC) có hiệu lực trở về trước đối với một số sản phẩm đường mía có xuất xứ từ Thái Lan.

Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) cho biết trên cơ sở Hồ sơ yêu cầu của đại diện ngành sản xuất trong nước, căn cứ Luật Quản lí ngoại thương, ngày 21/9, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 2466/QĐ-BCT về việc điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với một số sản phẩm đường mía có xuất xứ từ Thái Lan.

Trong quá trình điều tra, Bộ Công Thương nhận được ý kiến của bên liên quan đề nghị không áp dụng thuế chống bán phá giá, chống trợ cấp có hiệu lực trở về trước đối với một số sản phẩm đường mía có xuất xứ từ Thái Lan. 

Tuy nhiên, Bộ Công Thương cho biết theo qui định tại khoản 4 Điều 81 và khoản 4 Điều 89 Luật Quản lí ngoại thương, trong trường hợp kết luận cuối cùng của Cơ quan điều tra xác định có thiệt hại đáng kể hoặc có đe dọa gây ra thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất trong nước, Bộ Công Thương có thể quyết định áp dụng thuế chống bán phá giá, chống trợ cấp có hiệu lực trở về trước.

Thuế chống bán phá giá, chống trợ cấp có thể được áp dụng với hiệu lực trở về trước là để phòng chống trình trạng hàng hóa bị điều tra được nhập khẩu ồ ạt vào Việt Nam trong giai đoạn điều tra, gây ra thiệt hại khó có khả năng khắc phục cho ngành sản xuất trong nước.

Bộ Công Thương sẽ tuân thủ qui định tại Điều 81 và Điều 89 của Luật Quản lí ngoại thương, trong đó có việc phân tích khối lượng hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam trong giai đoạn điều tra để đưa ra quyết định cuối cùng, bảo đảm môi trường cạnh tranh công bằng cho ngành mía đường Việt Nam.

Bộ Công Thương lưu ý để các doanh nghiệp biết và đề nghị các doanh nghiệp căn cứ các qui định của pháp luật, có biện pháp phù hợp để phòng ngừa rủi ro thuế chống bán phá giá, chống trợ cấp có thể sẽ được áp dụng với hiệu lực trở về trước như Bộ Công Thương đã cảnh báo tại Quyết định 2466/QĐ-BCT.

Như Huỳnh

Loại ảnh hưởng ‘lệch lạc’ của VN30 bằng cách nào?

Loại ảnh hưởng ‘lệch lạc’ của VN30 bằng cách nào?
Việc các cổ phiếu trong VN30-Index chiếm tỷ trọng khá lớn trong VNIndex trong khi các cổ phiếu này biến động “thất thường” vì nhiều lý do đã đặt ra vấn đề làm thế nào để loại bỏ những ảnh hưởng “lệch lạc” của nhóm cổ phiếu lớn này.