Hàng hóa

Quy trình nhập khẩu và phân phối túi của Nhật Bản

16:18 | 13/01/2021

Chia sẻ

Công ước Washington hạn chế hoặc cấm nhập khẩu những loại túi có da của những loài liệt kê trong Phụ lục đính kèm Công ước đó.

Mã HS

Loại hàng

Quy định tương ứng

4202

Hòm, va-li

- Công ước Washington

- Luật Bảo vệ và săn bắt động vật hoang đã

-  Luật Bảo tồn các loại động vật và thực vật hoang đã đang lâm nguy

- Luật Gắn nhãn chất lượng hàng gia dụng

- Đạo luật chống cách bán hàng có thưởng không chính đáng và cách trình bày gây hiểu lầm

4202

Túi xách

 

4202

 

Túi phụ kiện

Quy định và thủ tục tại thời điểm nhập khẩu

Công ước Washington hạn chế hoặc cấm nhập khẩu những loại túi có da của những loài liệt kê trong Phụ lục đính kèm Công ước đó.

Để có thêm thông tin về phạm vi điều chỉnh của những quy định phân loại này, xin liên hệ Văn phòng Cấp phép Thương mại cho Động thực vật Hoang dã, Phòng Cấp phép Thương mại, Vụ Kiểm soát Thương mại, Cục Hợp tác Kinh tế và Thương mại, Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp.

Quy định và thủ tục tại thời điểm bán hàng

-  Luật Bảo tồn các loài động vật và thực vật hoang dã đang lâm nguy

-  Luật Gắn nhãn chất lượng hàng gia dụng

Nội dung của Luật Gắn nhãn chất lượng hàng gia dụng đòi hỏi các loại cặp tài liệu, túi ngủ qua đêm, va li, hòm… làm bằng da bò thuộc, da lợn thuộc, da cừu hoặc da dê đều phải có nhãn mác thích hợp với những thông tin mà người tiêu dùng cần biết để mua. 

Tuy nhiên, các loại túi xách, ví đựng tiền kim loại và các loại túi tương tự không phải chịu sự điều chỉnh của các quy định này.

- Đạo luật chống cách bán hàng có thưởng không chính đáng và cách trình bày gây hiểu lầm

Địa chỉ liên hệ cơ quan quản lý

-  Công ước Washington:

Văn phòng Cấp phép Thương mại cho Động thực vật Hoang dã, Phòng Cấp phép Thương mại, Vụ Kiểm soát Thương mại, Cục Hợp tác Kinh tế và Thương mại, Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp

https://www.meti.go.jp/english/policy/external_economy/CITES/ about_cites.html

-  Luật Gắn nhãn mác đối với chất lượng hàng gia dụng:

Phòng An toàn sản phẩm, Vụ Các vấn đề người tiêu dùng, Cục Chính sách thương mại và thông tin , Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp

http://www.meti.go.jp

-  Luật bảo tồn những loài động vật và thực vật đang lâm nguy: Phòng Sinh vật hoang dã, Cục Bảo tồn thiên nhiên, Bộ Môi trường 

https://www.env.go.jp/en/nature/biodiv/law.html

-  Đạo luật chống cách bán hàng có thưởng không chính đáng và cách trình bày gây hiểu lầm:

Ủy ban Thương mại Công bằng 

Phùng Nguyệt