|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Nhà đất

Quảng Nam sẽ hủy 185 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại hai khu đô thị

13:49 | 12/07/2021
Chia sẻ
185 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có ghi nợ tiền sử dụng đất đã cấp cho Công ty TNHH Chí Thành tại Khu đô thị số 6 và Khu đô thị số 11 tại thị xã Điện Bàn sẽ bị hủy.

UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tại cuộc họp giao ban với các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ngày 5/7.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam thống nhất ban hành quyết định huỷ 185 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có ghi nợ tiền sử dụng đất đã cấp cho Công ty TNHH Chí Thành tại Khu đô thị số 6 và Khu đô thị số 11 thuộc Khu đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn.

Việc quyết định huỷ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở trên theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại tờ trình ngày 18/6. 

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam giao Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp hồ sơ, tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định.

Theo thông tin công khai trên cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam, Khu đô thị số 6 có diện tích 26,7 ha; Khu đô thị số 11 có diện tích 12,9 ha.

Cả hai dự án này đều chưa được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng và đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai, chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Văn Luận