Doanh nghiệp

PVS gửi ngân hàng hơn 7.500 tỉ đồng, phải thu từ Idemitsui tăng sốc

19:07 | 29/07/2019

Chia sẻ

Tại ngày 30/6, Idemitsui - nhà vận hành dự án cụm mỏ Sao Vàng - Đại Nguyệt phải trả cho PVS hơn 831 tỉ đồng, cao gấp 5,6 lần so với ngày đầu năm.

Tổng công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật dầu khí Việt Nam (PTSC – Mã: PVS) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất cho thấy doanh thu thuần quí II đạt 4.978 tỉ đồng, tăng gần 15% so với cùng kì năm ngoái.

Nhờ giá vốn hàng bán giảm nên lợi nhuận gộp tăng vọt 290% lên 334 tỉ đồng. Tuy nhiên vì  chi phí quản lí doanh nghiệp tăng cao cộng thêm khoản lỗ do đánh giá lại tài sản (chi phí khác) nên lợi nhuận của PVS quí II giảm 22% còn gần 147 tỉ đồng.

Quí II/2019

Tăng/giảm so với cùng kì

Nửa đầu năm 2019

Tăng/giảm so với cùng kì

Doanh thu thuần

4.978

14,8%

9.073

18,4%

Lợi nhuận gộp

334

290,2%

758

86,6%

Doanh thu HĐ tài chính

90

-13,5%

137

-18,5%

Chi phí tài chính

16

17,1%

27

-4,0%

Lãi/Lỗ trong cty liên doanh liên kết

225

-12,6%

404

24,3%

Chi phí bán hàng

22

-19,2%

43

-5,8%

Chi phí quản lí DN

289

78,3%

425

49,4%

Lợi nhuận khác

-115

-116

Lợi nhuận trước thuế

206

-17,8%

687

25,3%

Lợi nhuận sau thuế

147

-22,0%

532

40,8%

Lợi nhuận sau thuế cty mẹ

196

-16,6%

565

15,6%

Lũy kế nửa đầu năm nay, PVS đạt doanh thu thuần 9.073 tỉ đồng, tăng trưởng 18,4%. Lợi nhuận gộp tăng gần 87% lên 758 tỉ đồng. Chi phí quản lí DN 6 tháng tăng gần 50% do phải trích lập thêm các khoản dự phòng.

Lãi trước thuế 6 tháng đạt 687 tỉ đồng. Lợi nhuận sau thuế nửa đầu năm đạt 532 tỉ đồng, tăng gần 41%.

So sánh với kế hoạch kinh doanh đề ra năm 2019 với doanh thu hợp nhất 13.000 tỉ đồng và lợi nhuận hợp nhất trước thuế 700 tỉ đồng, PVS đã thực hiện được gần 70% kế hoạch doanh thu và 98% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Năm 2019 PVS đưa ra chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận hợp nhất tương đương kế hoạch năm trước. Ban lãnh đạo cho biết, sự cạnh tranh khốc liệt cũng như những diễn biến khó lường về giá dầu, kinh tế - chính trị khu vực và toàn cầu đang diễn ra sẽ ảnh hưởng tiêu cực, trực tiếp đến hoạt động lĩnh vực dịch vụ dầu khí mà Tổng công ty tham gia.

Trên bảng cân đối kế toán, Tổng tài sản của PVS thời điểm 30/6 tăng hơn 12% so với ngày đầu năm lên 25.881 tỉ đồng. Đáng chú ý khoản mục Đầu tư tài chính ngắn hạn tăng gần gấp rưỡi lên 2.548 tỉ đồng, đây hoàn toàn là các khoản tiền gửi có kì hạn trên 3 tháng và dưới 1 năm.

Tiền và tương đương tiền tăng 25,3% lên 7.907 tỉ đồng. Tiền gửi ngân hàng kì hạn 1-3 tháng là 4.959 tỉ đồng. Như vậy, tổng tiền gửi ngân hàng của PVS tại ngày 30/6 là 7.507 tỉ đồng.

Cuối quí II

Đầu năm

Tăng/giảm

Tài sản ngắn hạn

16.673

14.129

18,0%

Tiền và tương đương tiền

7.907

6.311

25,3%

Đầu tư tài chính ngắn hạn

2.548

1.726

47,6%

Phải thu ngắn hạn

5.138

5.006

2,6%

Hàng tồn kho

639

494

29,4%

Tài sản ngắn hạn khác

440

591

-25,6%

Tài sản dài hạn

9.208

8.961

2,8%

Phải thu dài hạn

31

32

-3,4%

Tài sản cố định hữu hình

2.708

2.634

2,8%

Bất động sản đầu tư

186

188

-1,3%

Tài sản dở dang dài hạn

209

188

11,2%

Đầu tư tài chính dài hạn

5.038

4.905

2,7%

Tài sản dài hạn khác

1.036

1.014

2,2%

Tổng cộng tài sản

25.881

23.089

12,1%

Nợ phải trả

12.867

10.384

23,9%

Nợ ngắn hạn

9.157

6.825

34,2%

Nợ dài hạn

3.710

3.559

4,2%

Vốn chủ sở hữu

13.014

12.705

2,4%

Các khoản phải thu ngắn hạn tăng 2,6% lên 5.138 tỉ đồng. Trong đó, giá trị Phải thu khách hàng tăng gần 650 tỉ đồng lên 3.661 tỉ đồng.

Đáng chú ý, khoản phải thu từ Idemitsui Oil & Gas tăng 5,6 lần, từ 147,6 tỉ đồng lên 831 tỉ đồng. Khách hàng phải thu lớn thứ hai của PVS là Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) với 706 tỉ đồng.

Trong khi PVEP là "người nhà" vì cùng thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN), Idemitsui lại là đối tác đến từ Nhật Bản và là nhà vận hành dự án cụm mỏ Sao Vàng - Đại Nguyệt

Theo Petrotimes, tháng 11/2018 Idemitsui đã trao thầu cho PVS Dự án cung cấp và cho thuê kho nổi chứa và xuất sản phầm dầu khí (FSO) phục vụ Đề án phát triển cụm mỏ Sao Vàng - Đại Nguyệt, Lô 05-1B và 05-1C, cách Vũng Tàu khoảng 350km về hướng Đông Nam, ngoài khơi Việt Nam.  

Dự kiến FSO sẽ hoàn thành và sẵn sàng đón dòng condensate đầu tiên vào tháng 7/2020, đây là một trong những hạng mục công trình rất quan trọng đối với Đề án án phát triển cụm mỏ Sao Vàng - Đại Nguyệt. 

Sau khi hoán cải từ một tàu chở dầu, kho nổi FSO sẽ có sức chứa khoảng 700.000 thùng (gấp đôi so với yêu cầu sức chứa tối thiểu của Idemitsu là 350.000 thùng)

PVS phai thu

Các khách hàng của PVS có giá trị phải thu lớn nhất. Nguồn: Báo cáo tài chính công ty.

 

Song Ngọc