|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

PV GAS có hơn 34.000 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng

07:48 | 31/01/2023
Chia sẻ
PV GAS là một trong top những công ty trên sàn chứng khoán sở hữu lượng tiền nhàn rỗi nhiều nhất. Tại cuối năm 2022, lượng tiền, tương đương tiền và tiền gửi ngân hàng của tổng công ty là 34.275 tỷ, chiếm 41% trong tổng tài sản.

Lợi nhuận sau thuế hơn 15.000 tỷ năm 2022

Báo cáo tài chính quý IV/2022 của  Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV GAS - Mã: GAS) cho thấy doanh thu thuần đạt 22.052 tỷ đồng, tăng 9,3% so với cùng kỳ, tương ứng tăng 1.875 tỷ đồng. Biên lãi gộp của PV GAS quý IV/2022 đạt 22,1%, cải thiện so với 17,5% cùng kỳ.

 Nguồn: Tổng hợp từ BCTC của công ty. 

PV GAS cho biết, giá dầu brent bình quân quý IV/2022 là 88,71 USD/thùng, tăng 8,97 USD/thùng so với cùng kỳ, tức tăng 11% khiến lợi nhuận khí khô tăng tương ứng.

Sản lượng khí khô tiêu thụ tăng 27% so với cùng kỳ. Sản lượng LPG tiêu thụ tăng 16% và condensate tăng 48% làm doanh thu của PV GAS tăng tương ứng.

Kết quả, PV GAS lãi sau thuế 3.336 tỷ đồng, tăng 64% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận ròng đạt 3.250 tỷ.

  Nguồn: Tổng hợp từ BCTC của công ty. 

Lũy kế năm 2022, doanh thu thuần của PV GAS đạt hơn 100.723 tỷ, lợi nhuận sau thuế 15.062 tỷ, lần lượt tăng 28% và tăng 70% so với năm 2021 và là mốc kỷ lục của tổng công ty.

Năm 2022, tổng công ty đặt kế hoạch doanh thu 80.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 7.039 tỷ đồng (kế hoạch này đề ra dựa trên phương án giá dầu bình quân 60 USD/thùng). Như vậy với việc giá dầu neo ở mức cao hơn dự kiến, PV GAS đã vượt 26% kế hoạch doanh thu và vượt 114% chỉ tiêu lợi nhuận năm.

Nguồn: BCTC quý IV/2022 của công ty. 

Khoản tiền gửi đem về cho PV GAS hơn 1.200 tỷ đồng tiền lãi

PV GAS là một trong top những công ty trên sàn chứng khoán sở hữu lượng tiền nhàn rỗi nhiều nhất. Tại cuối năm 2022, lượng tiền, tương đương tiền và tiền gửi ngân hàng của tổng công ty là 34.275 tỷ, chiếm 41% trong tổng tài sản hơn 82.806 tỷ đồng. So với đầu năm, khoản tiền này tăng 4.176 tỷ, nhưng giảm 1.725 tỷ so với cuối quý III.

Công ty đem gửi ngân hàng ngắn hạn dưới một năm là 34.265 tỷ. Năm 2022, số tiền gửi này đem về cho PV GAS khoản lãi 1.213 tỷ đồng.

Trong cơ cấu nguồn vốn, doanh nghiệp ghi nhận 21.489 tỷ đồng nợ phải trả, trong đó 6.082 tỷ là nợ vay, hầu hết là nợ vay dài hạn từ ngân hàng, giảm 24% so với đầu năm, tức giảm hơn 1.900 tỷ.

Công ty có khoản vay gốc ngoại tệ trị giá hơn 174 triệu USD (khoảng 4.300 tỷ). Trong bối cảnh đồng USD mạnh lên so với VND, ngoài chi phí lãi vay năm 2022 là 337 tỷ, PV GAS còn ghi nhận khoản lỗ ròng chênh lệch tỷ giá 69 tỷ trong năm, trong khi năm 2021 lãi 160 tỷ. Dù vậy, các chi phí này vẫn thấp hơn nhiều so với khoản lãi từ tiền gửi ngân hàng.

Vốn chủ sở hữu cuối quý IV của PV GAS là 61.317 tỷ, trong đó quỹ đầu tư phát triển là 21.063 tỷ, lợi nhuận chưa phân phối là 19.242 tỷ.

Minh Hằng