|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

PV Drilling lãi trăm tỉ đồng quí II nhờ thu nhập khác, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối hơn 4.000 tỉ đồng

08:00 | 31/07/2019
Chia sẻ
Cụ thể, lợi nhuận sau thuếquí II/2019 đạt 105,4 tỉ đồng, tích cực hơn so với mức lỗ 78,7 tỉ đồng cùng kì năm trước.

Tổng CTCP Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling - Mã: PVD) vừa công bố kết quả kinh doanh quí II/2019 kém khả quan với doanh thu thuần đạt 1.002 tỉ đồng, giảm 38% so với cùng kì năm trước. Tuy nhiên, giá vốn hàng bán giảm tới 45,8% giúp cho biên lợi nhuận gộp tăng gấp 5 lần, đạt 15,2%.

Doanh thu tài chính tăng 25,7% lên 43,9 tỉ đồng; chi phí tài chính tăng 7,5% lên 73,3 tỉ đồng. Trong khi đó, lãi từ công ty liên kết tăng 73% lên 42 tỉ đồng. Chi phí bán hàng và chi phí quản lí doanh nghiệp đều giảm nhẹ so với năm trước.

Đáng chú ý, PV Drilling ghi nhận thu nhập khác tăng 33,7 lần, lên mức 67,4 tỉ đồng. Chi phí khác tăng lên 6,5 tỉ đồng.

Kết quả, lợi nhuận sau thuế đạt 105,4 tỉ đồng, tích cực hơn so với mức lỗ 78,7 tỉ đồng cùng kì năm trước.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, PV Drilling ghi nhận doanh thu 1.914 tỉ đồng, giảm 29,8% so với nửa đầu năm 2018. Do bị lỗ hơn 93 tỉ đồng trong quí I, lợi nhuận sau thuế nửa đầu năm đạt 11,9 tỉ đồng. Theo đó, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh chỉ còn âm 93 tỉ đồng, trong khi kì trước âm 206 tỉ đồng.

Tính đến hết quí II, tiền và tương đương tiền giảm 539 tỉ đồng, xuống còn 1.726 tỉ đồng, tuy nhiên các khoản tiền gửi ngắn hạn tăng từ 1.011 tỉ đồng lên 1.553 tỉ đồng. Các khoản phải thu và hàng tồn kho giảm nhẹ, lần lượt ở mức 1.451 tỉ đồng và 741 tỉ đồng.

Tài sản cố định có giá trị 14.238 tỉ đồng, chiếm tỉ trọng 69,2% tổng tài sản, chủ yếu là máy móc, thiết bị tại các giàn khoan.

Trong cơ cấu nguồn vốn, nợ phải trả chiếm 6.662 tỉ đồng; trong đó vay ngắn hạn 500 tỉ đồng, vay và nợ thuê tài chính dài hạn 3.310 tỉ đồng. Vốn chủ sở hữu hiện ở mức 13.905 tỉ đồng, đáng chú ý lợi nhuận sau thuế chưa phân phối có giá trị 4.077 tỉ đồng.

Sơn Tùng