Doanh nghiệp

Phân bón Bình Điền lãi sau thuế 6 tháng giảm 88% xuống còn 17 tỉ đồng

17:02 | 29/07/2019

Chia sẻ

6 tháng đầu năm, Phân bón Bình Điền ghi nhận lãi sau thuế vọn vẹn 17 tỉ đồng, giảm 88% so với cùng kì và bằng 9% kế hoạch năm.

CTCP Phân bón Bình Điền (Mã: BFC) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quí II/2019 với doanh thu thuần 2.010 tỉ đồng, tăng nhẹ cùng kì năm ngoái.

Giá vốn hàng bán 1.725 tỉ đồng, tăng 5%, theo đó lợi nhuận gộp chỉ đạt 196 tỉ đồng, giảm 30%.

Chi phí tài chính giảm từ 44 tỉ đồng xuống 41,8 tỉ đồng trong khi đó chi phi bán hàng 101,4 tỉ đồng, tăng 9,4%; Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng từ 32,6 tỉ đồng lên 37,1 tỉ đồng.

Sau khi trừ đi các chi phí, Phân bón Bình Điền ghi nhận lãi sau thuế 11,7 tỉ đồng, giảm 89% so với cùng kì.

6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của công ty đạt 3.022 tỉ đồng, giảm 10% so với cùng kì năm trước.  Lợi nhuận sau thuế 17 tỉ đồng, giảm 88% và bằng 9% kế hoạch năm.

Được biết, năm 2019, Phân bón Bình Điền đặt mục tiêu tổng doanh thu 6.280 tỉ đồng, giảm 3,4% so với cùng kì. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất ước đạt 290 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế thuộc về công ty mẹ 190 tỉ đồng.

Tại thời điểm 30/6/2019, tổng tài sản của công ty đạt 3.782 tỉ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Trong đó, khoản phải thu tăng mạnh lên 1.008 tỉ đồng, gần gấp đôi cùng ; Hàng tồn kho 1.528 tỉ đồng, giảm 17%.

pnjd

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất quí II/2019 của Phân bón Bình Điền.

Về cơ cấu nguồn, nợ ngắn hạn ở mức 2.484 tỉ đồng, tăng 5,5% so với đầu năm. Riêng nợ vay ngắn hạn tăng từ 1.678 tỉ đồng lên 1.736 tỉ đồng.

Xét dòng tiền, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của công ty âm 34,5 tỉ đồng trong khi cùng dương 133 tỉ đồng. 

Phân bón Bình Điền cho biết, năm 2019, hoạt động kinh doanh vẫn bị ảnh hưởng lớn bởi diễn biến thời tiết phức tạp, mức độ cạnh tranh giữa các doanh nghiệp sẽ khốc liệt nhất từ trước đến nay do tình trạng phân bón kém chất lượng, hàng nhái, hàng giả chưa được xử lý dứt điểm. 

Ngoài ra việc thay đổi chính sách, trong đó có áp thuế phòng vệ đối với mặt hàng DAP nhập khẩu sẽ làm tăng giá nguyên liệu, tăng giá thành phẩm và giảm năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp sản xuất NPK trong nước.

Thu Hoài