Hàng hóa

Nhập khẩu nông sản, thực phẩm vào Israel: Hệ thống chứng nhận thú y xuất khẩu

11:39 | 08/04/2021

Chia sẻ

Israel không có hệ thống chứng nhận điện tử để tiếp nhận các giấy chứng nhận kiểm tra giám sát xuất khẩu do nước ngoài cấp, theo Thương vụ Việt Nam tại Israel.
Đồ họa: TV

Đồ họa: TV

Israel cũng không phải là một bên tham gia trong hệ thống cấp chứng nhận kiểm dịch điện tử của APHIS (https://www.aphis.usda.gov/aphis/ourfocus/planthealth/sa_export/ephyto- participating-countries). 

Tuy nhiên, Israel chấp nhận chứng nhận của hệ thống chứng nhận thú y xuất khẩu (VEHCS- https://www.aphis.usda.gov/aphis/ourfocus/animalhealth/export/iregs-for-animal- exports/vehcs/!ut/p/z1/lZBbC4JAEIV_iz8gdnYVL49qi26pgbpl- xISeYFSKfGhX98SvYmX5mUYON85zEECZUg0-VCXeV- 3TX6X91nolwi7HpgaDjy6xWD7Ftv7hg5eoqPTVxAcNBc7CchNHbBpbISUMgJYRe I__ujrkk95GpnYYRZZx8PE2LCOnxGIefvdUoBskDxDNyyR6PK- 2tRN0aJsuFXXlwwXs7im_gRT_cZkQYDHDuOGl37sHpzz7B0UCauZrSgftheXfA!!/ #collapseb2bfd8ed-699b-460f-894e-4438d58ca2f5) đối với nhập khẩu tất cả các động vật sống. 

Ngoài ra, Israel đã đăng ký nhưng vẫn chưa bắt đầu trao đổi thông tin với Trung tâm thuộc Ban Thư ký về Công ước bảo vệ thực vật quốc tế (IPPC- https://www.ephytoexchange.org/landing/). 

Ánh Dương