|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Ngành nông nghiệp xuất siêu 6,3 tỷ USD trong 8 tháng

15:04 | 29/08/2022
Chia sẻ
8 tháng đầu năm, giá trị xuất khẩu ước khoảng 36,3 tỷ USD, tăng 13%; nhập khẩu ước khoảng 29,9 tỷ USD, tăng 4%. Như vậy, ngành nông nghiệp xuất siêu 6,3 tỷ USD, tăng 95% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo Bộ NN&PTNT, 8 tháng đầu năm tổng kim ngạch xuất nhập khẩu nông lâm thủy sản ước đạt khoảng 66,2 tỷ USD, tăng 9% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, giá trị xuất khẩu ước khoảng 36,3 tỷ USD, tăng 13%; nhập khẩu ước khoảng 29,9 tỷ USD, tăng 4%.

Như vậy, giá trị xuất siêu nông lâm thủy sản đạt 6,3 tỷ USD, tăng 95% so với cùng kỳ năm ngoái.

 (Số liệu: Bộ NN&PTNT, Biểu đồ: Hoàng Anh)

Riêng trong tháng 8, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản ước gần 4,4 tỷ USD, tăng 32% so với tháng 8/2021. Trong số đó, nhóm nông sản chính trên 1,8 tỷ USD, lâm sản chính trên 1,4 tỷ USD, thủy sản 894 triệu USD và chăn nuôi 42 triệu USD…

Tính chung 8 tháng, xuất khẩu nhóm nông sản chính gần 15 tỷ USD, tăng 7%; lâm sản chính trên 11,8 tỷ USD, tăng 6%; thủy sản trên 7,5 tỷ USD, tăng 35%; chăn nuôi 259 triệu USD, giảm 12%; đầu vào sản xuất gần 1,7 tỷ USD, tăng 48%.

Hiện, ngành nông nghiệp có 7 sản phẩm, nhóm sản phẩm có giá trị xuất khẩu trên 2 tỷ USD là cà phê, cao su, gạo, rau quả, điều, tôm, sản phẩm gỗ.

Mặt hàng

Kim ngạch

+/- so với cùng kỳ năm 2021

Gỗ

11 tỷ USD

+ 6,5%

Tôm

3 tỷ USD

+ 22%

Cà phê

2,8 tỷ USD

+ 40%

Gạo

2,3 tỷ USD

+ 8%

Rau quả

2,2 tỷ USD

-14%

Hạt điều

2,1 tỷ USD

-10%

Cao su

2 tỷ USD

+ 8%

Cá tra

1,7 tỷ USD

+ 83%

Sắn và sản phẩm từ sắn

941 triệu USD

+ 22,5%

Hồ tiêu

712 triệu USD

+ 8%

Sản phẩm chăn nuôi

259 triệu USD

-12%

Bộ NN&PTNT cho biết thị trường xuất khẩu nông lâm thủy sản trong 7 tháng đầu năm được phân bố ở các châu lục như sau: 

(Số liệu: Bộ NN&PTNT, Biểu đồ: Hoàng Anh) 

Trong đó, Mỹ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất, đạt gần 9,6 tỷ USD, chiếm 26,4% thị phần. Đứng thứ 2 là thị trường Trung Quốc khoảng 6,5 tỷ USD, chiếm 17,8% thị phần; thứ 3 là thị trường Nhật Bản trên 2,7 tỷ USD, chiếm 7,4%; thứ 4 là thị trường Hàn Quốc với trên 1,7 tỷ USD, chiếm 4,7%.

Hoàng Anh

Gia tăng áp lực nợ xấu ở mảng bất động sản, môi trường lãi suất cao và những thách thức với kinh tế 2023
Chuyên gia dự báo 4 thách thức với kinh tế Việt Nam năm 2023 gồm tăng trưởng xuất khẩu chậm lại do cầu thế giới giảm; thách thức lãi suất và tỷ giá; lạm phát và các vấn đề trên thị trường bất động sản.