Tài chính

Ngân hàng Quốc Dân (NCB) lên kế hoạch tăng 70% vốn điều lệ trong năm 2020

17:15 | 16/01/2020

Chia sẻ

Kết thúc năm 2019, lợi nhuận trước thuế của NCB đạt trên 70 tỉ đồng, vốn điều lệ tăng 36% đạt trên 4.102 tỉ đồng, tăng trưởng tín dụng đạt 6%.

Vừa qua, Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) đã tổ chức Hội nghị tổng kết 2019 và chiến lược kinh doanh 2020. Tại hội nghị, đại diện ngân hàng cho biết kết thúc năm 2019, lợi nhuận trước thuế vượt mức kế hoạch đề ra. Khả năng sinh lời được cải thiện, chỉ số lợi nhuận/tổng tài sản (ROA) và chỉ số lợi nhuận/vốn (ROE) đều cao hơn 1,5 lần so với năm 2018.

Kết thúc năm 2019, tổng tài sản của NCB ước đạt trên 80.000 tỉ đồng, tăng khoảng 11% so với năm 2018; vốn điều lệ đạt trên 4.102 tỉ đồng, tăng 36%; huy động vốn tăng 10%, tăng trưởng tín dụng đạt 6%. 

Ngoài ra, NCB đã không ngừng đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ; tích cực triển khai công nghệ hiện đại, từ đó tăng thu dịch vụ và thu ngoài lãi, cải thiện cơ cấu thu nhập. 

Trong năm 2019, tổng thu dịch vụ tăng trưởng 48% so với năm 2018, đạt 175% kế hoạch; tỉ trọng thu phí dịch vụ trên tổng thu nhập hoạt động được cải thiện. Bên cạnh đó, công tác thu hồi nợ cũng có nhiều khởi sắc góp phần giúp kiểm soát nợ xấu ở dưới mức qui định. 

Với những kết quả đạt được trong năm 2019, NCB đặt mục tiêu năm 2020 tổng tài sản tăng lên khoảng 90.000 tỉ đồng, vốn điều lệ lên khoảng 7.000 tỉ đồng và mục tiêu lợi nhuận sẽ tiếp tục cao hơn năm 2019. 

Đồng thời, NCB tiếp tục quản trị tài chính, chi phí vốn hiệu quả; nâng cao chất lượng quản trị rủi ro đồng thời tiếp tục xử lý nợ tồn đọng, thúc đẩy các sản phẩm, dịch vụ bán lẻ, phát triển ngân hàng số và tăng cường hợp tác với các đối tác để phát triển những sản phẩm, dịch vụ mới.

Diệp Bình