Tài chính

Lãi suất Ngân hàng Quốc Dân cao nhất tháng 1/2020 là 8,3%/năm

12:17 | 06/01/2020

Chia sẻ

Mức lãi suất ngân hàng cao nhất mà NCB hiện đang áp dụng là 8,3%/năm đối với hình thức tiết kiệm tại quầy dành cho các khoản tiền gửi có kì hạn gửi 36 tháng, lĩnh lãi cuối kì.

Biểu lãi suất Ngân hàng Quốc Dân (NCB) tháng 1/2020 có lãi suất các kì hạn từ 1 - 60 tháng dao động trong phạm vi từ 4,9% đến 8,3%/năm tùy vào hình thức lĩnh lãi.

Riêng tiền gửi không kì hạn, NCB đang áp dụng mức lãi suất là 0,5%/năm, lĩnh lãi hàng tháng, còn các kì hạn ngắn dưới 1 tháng được hưởng mức lãi suất là 0,8%/năm, lĩnh lãi cuối kì.

Đối với kì hạn từ 1 đến 5 tháng, hiện lãi suất khách hàng nhận được đều là 5%/năm. Nhưng từ kì hạn 6 tháng trở đi, lãi suất niêm yết cho các khoản tiền gửi tăng cao đáng kể.

Cụ thể, khi gửi tiết kiệm kì hạn 7, 9 và 11 tháng, khách hàng sẽ nhận lãi suất ở mức 7,96%/năm. Tại kì hạn 6 tháng, mức lãi suất ưu đãi đã là 7,9%/năm, nhận lãi cuối kì.

Ở kì hạn 15, 18, 24 và 36 tháng, mức lãi suất áp dụng lần lượt tăng đều thêm 0,1 điểm % từ 8%/năm; trong khi đó tiền gửi kì hạn 30 và 60 tháng chỉ nhận được mức lãi suất cao nhất là 7,6%/năm.

Biểu lãi suất ngân hàng Quốc Dân mới nhất tháng 1/2020

KÌ HẠNPHƯƠNG THỨC LĨNH LÃI (%/NĂM)
Cuối kì1 tháng3 tháng6 tháng12 thángĐầu kì
Không kì hạn0,50
01 Tuần0,80
02 Tuần0,80
01 Tháng5,004,98
02 Tháng5,004,994,96
03 Tháng5,004,984,94
04 Tháng5,004,974,92
05 Tháng5,004,964,90
06 Tháng7,907,777,827,60
07 Tháng7,967,817,61
08 Tháng7,407,257,05
09 Tháng7,967,767,817,51
10 Tháng7,507,307,06
11 Tháng7,967,717,42
12 Tháng7,987,707,757,837,39
13 Tháng8,107,797,45
15 Tháng8,007,657,707,27
18 Tháng8,107,677,727,797,22
24 Tháng8,207,627,677,747,897,04
30 Tháng7,606,987,027,086,39
36 Tháng8,307,437,487,557,696,65
60 Tháng7,606,466,496,556,655,51

Nguồn: NCB

Ngoài sản phẩm tiết kiệm thường, NCB cũng triển khai nhiều sản phẩm huy động khá đa dạng khác như: Tiết kiệm An phú, Tiết kiệm mẹ yêu con, Tiết kiệm tích luỹ,...

Ngọc Huyền