|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Thu nhập ngoài lãi ở nhiều mảng của ngân hàng này tăng gấp đôi, gấp ba lần cùng kỳ trong quý I

10:31 | 20/04/2022
Chia sẻ
Tiếp đà tăng trong năm trước, thu nhập từ ngoài lãi của Ngân hàng Quốc dân tiếp tục tăng trưởng mạnh trong quý I, thu nhập từ hoạt động dịch vụ tăng gấp gần 4 lần so với cùng kỳ năm 2021.

Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB - Mã: NVB) vừa công bố kết quả kinh doanh quý I sơ bộ với tổng tài sản tăng nhẹ so với cuối năm 2021 lên gần 74.000 tỷ đồng, sau khi giảm hơn 17% trong năm trước (từ 89.601 tỷ đồng về 73.700 tỷ đồng).

Ngân hàng cho biết tổng thu nhập ngoài lãi tăng trưởng khả quan trong quý I với thu nhập từ hoạt động dịch vụ tăng gấp gần 4 lần so với cùng kỳ năm 2021; lãi từ đầu tư trái phiếu chính phủ cũng gấp 3 lần so với cùng kỳ; thu nhập từ hoạt động khác cũng tăng hơn 2 lần so với cùng kỳ.

Tăng trưởng thu nhập ngoài lãi có được là nhờ các mảng doanh thu về bancassurance, thu phí dịch vụ và các sản phẩm, dịch vụ tài chính trên nền tảng công nghệ số. 

Đại diện lãnh đạo NCB cho biết, ngân hàng đang đẩy mạnh tái cơ cấu. Trong năm 2021 và quý I/2022, Ngân hàng đã dùng một phần lợi nhuận để trích lập dự phòng rủi ro tín dụng do ảnh hưởng Covid-19 và các khoản xử lý theo Đề án tái cấu trúc.

Trong năm 2021, lợi nhuận trước thuế năm 2021 của Ngân hàng Quốc dân đạt 2,3 tỷ đồng, giảm 38,2% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nhập lãi thuần giảm 12,2% mang về 1.259 tỷ đồng trong khi lãi thuần từ dịch vụ tăng mạnh gần 221% mang về hơn 143 tỷ đồng; lãi từ chứng khoán đầu tư tăng 125%, đạt hơn 356 tỷ đồng.

H Trang